Gjendja E Fundit E Muhammed Mursit

Në deklaratën e bërë për El Halic El Cedid, familja e presidentit të parë të zgjedhur të Egjiptit Muhammed Mursit, thanë se ...

23 Maj, E mërkurë