Vakëfet E Mevlana Suzi Çelebiut

Mevlana Suzi Çelebiu(emri i tij i vërtetë Muhamed Mahmud Abdullah) ishte një kalorës osman, poet, imam, mualim, myezin, shejh, vakëf dhënës prizrenas, ...

15 Dhjetor, E shtunë