Kur'ani Te Shiitët

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Profetin Muhamed, ...

16 Tetor, E martë