Mësime Nga Ashura

Rimëkëmbja e të Vërtetës Ekzistenciale të Njeriut Burimet themeltare të Islamit theksojnë në mënyrë të veçantë dinjitetin dhe madhështinë e shpirtit njerëzor. ...

26 Shtator, E martë