Çegrani Dhe Rrënjët !

... Çegrani, siç kam theksuar  edhe më herët dhe në shkrime të tjera të miat, e sipas regjistrave katastare Osmane  shtrihet nё ...

24 Mars, E dielë