Parandalimi i shkatërrimit të objekteve islamike

Publikuar në Tet. 3, 2018, 5:52 a.m.

Udhëheqësi i Revolucionit Islamik, Ajetollah Hamanei tha se pavarësisht ruajtjes së monumenteve historike të vendeve të tjera, shumë objekte historike në Mekë dhe Medinë janë shkatërruar dhe theksoi se objektet islamike duhet të mbrohen.

Udhëheqësi i Revolucionit Islamik, Ayatollah Hamanei, i cili pranoi zyrtarët e Institucionit të Haxhit dhe Vizitave të Iranit, u shpreh se Zoti i Madhërishëm ka mesazhe të rëndësishme siç janë bashkimi i muslimanëve në një kohë dhe vend të caktuar dhe se kontakti dhe bashkimi i muslimanëve tregojnë fuqinë e Ummetit Islamik, duke shtuar se  përveç dimensionit shpirtëror të ceremonive të Haxhit, edhe këto realitete dhe synime të rëndësishme islame duhet të realizohen.

Sipas agjencisë së lajmeve Irna, Udhëheqësi i Revolucionit Islamik deklaroi se ka mesazhe të rëndësishme politike që duhet të jepen për umetin islam, për transmetimin e mesazhit të Revolucionit Islamik dhe heqjen e dyshimeve, si dhe forcimin dhe sigurimin e kontakteve midis Iranit dhe vendeve të tjera islamike, duke shtuar se: “Haxhi duhet të jetë një burim i dinjitetit për Iranin dhe nuk duhet të harrohet as aspektet politike të haxhit.”

Udhëheqësi i Revolucionit Islamik, Ayatollah Hamanei kritikoi shkatërrimin e veprave islamike nën arsyetimin e zhvillimit të Haxhit, duke u shprehur se: “Pavarësisht ruajtjes së monumenteve historike të vendeve të tjera, shumë objekte historike në Mekë dhe Medinë janë shkatërruar.”

Në këtë takim, Ajetullah Hamenei gjithashtu emëroi institucionin e Haxhit dhe institucionet e tjera për të parandaluar shkatërrimin e veprave islamike duke krijuar kontakte me vende të tjera islamike.Burimi : Mehr News Agency