SPECIALE: Shkatërrimi i Izraelit do të ndodhë në dy faza / Lufta e Fundit të Kohës u përshpejtua me fitoren e Revolucionit Islamik në Iran

Publikuar në Mars 9, 2024, 4:13 p.m.

Autori i librit Historia e Qytetërimit dhe Shteti Mahdawi, Muhamed Hadi Humayun beson se, sipas vargjeve në suren Isra, hebrenjtë e "Izraelit" do të shkatërrohen në dy faza dhe se është Boshti i Rezistencës ai që i shtyn sionistët të shemben nga brenda.

Autori i librit Historia e Qytetërimit dhe Shteti Mahdawi, Muhamed Hadi Humayun beson se, sipas vargjeve në suren Isra, hebrenjtë e "Izraelit" do të shkatërrohen në dy faza dhe se është Boshti i Rezistencës ai që i shtyn sionistët të shemben nga brenda.

Sipas korrespondentit kulturor të Agjencisë së Lajmeve Tesnim, shumë intelektualë mendojnë se shkatërrimi i Izraelit është shumë i lidhur me çështjen e Fundit të Kohës. Sipas këtyre njerëzve, hebrenjtë "izraelitë", ashtu siç ishin populli i Nuhut, Faraonit dhe Lutit, do të jenë objektivi i vendimit vdekjeprurës dhe torturues që Suneti i Allahut u imponon shtypësve për shkak të korrupsionit të tyre në sferat sociale ekonomike, mjekësore dhe kulturore të mbarë botës.

Nga një këndvështrim tjetër, kjo teori bazohet edhe në këtë fakt. Rreshtimi që po shohim ndërmjet Frontit të Rezistencës dhe përballë tij Frontit Perëndimor-Hebre dhe atij Arabik, po bëhet ndërmjet Lëvizjes së Gënjeshtrës dhe Lëvizjes së të Vërtetës ose ndërmjet Hezbollahut dhe Hezbuh-Djallit dhe Allahu i Plotfuqishëm po përgatit parakushtet që linja e rreme të ndëshkohet nga duart e besimtarëve të udhëzuar të Frontit të së Vërtetës.

Muhamed Hadi Humayun, një anëtar i komitetit shkencor të Universitetit Imam Sadik (a.s), është ndër teoricienët që analizojnë ngjarjet aktuale nga ky këndvështrim. Në këtë intervistë të dytë për agjencinë Tesnim, autori i librit Historia e Qytetërimit dhe Shteti Mahdawi [Tarih-i Temeddün ve Mülk-i Mehdevî], Humayun thekson se ngjarjet në botë duhet të analizohen në kontekstin e Mahdevizmit dhe Fundit të Kohës. Autori thotë se, në përputhje me mësimet që burojnë nga Kurani dhe Suneti, e gjithë historia e qytetërimit njerëzor ka ndërmarrë një detyrë të përbashkët të përqendruar te profetët hyjnorë dhe se kjo konsiston në vendosjen e qeverisë hyjnore në Fundin e Kohës me dorën e Shpëtimtarit të Premtuar. Ai thekson se një pjesë e konsiderueshme e Tevratit dhe Biblës i kushtohet temës së Fundit të Kohëve dhe Shpëtimtarit të Premtuar dhe se Kurani i Shenjtë, si libri i fundit qiellor, ka çuar në shfaqjen e një diskursi të zhvilluar rreth Mahdevizmit dhe Fundit të Kohës.

Mahdevizmi është çështja më e rëndësishme në botë

- Çfarë lidhje kanë të gjitha këto ngjarje në botë me çështjen e Mahdevizmit? Pyes veten nëse zhdukja e Izraelit dhe ngjarje të tjera të ngjashme kanë ndonjë lidhje me ngjarjet e Shfaqjes?

Është pikërisht kështu. Një nga problemet tona në fushën e Mahdevizmit - sigurisht që situata po përmirësohet këto ditë - është se ne e konsiderojmë Mahdevizmin, me mijëra problemet e tij, si një nga elementët e rendit fetar shiit. Por e vërteta është se kjo temë është çështja jonë më e rëndësishme. Pra, ashtu siç duhet t'i dimë çështjet që lidhen me metodën dhe prejardhjen, si Teuhidi dhe namazi, apo urtësia e humusit dhe xhihadit, duhet të dimë gjithashtu se të gjitha këto duhet të interpretohen në kontekstin e temës së Mahdevizmit.

Shkatërrimi i Izraelit do të çojë në Shfaqje

Nga një këndvështrim tjetër, Mahdevizmi është një lëvizje e madhe që dominon gjithë historinë, ka ekzistuar në fillim dhe do të vazhdojë deri në fund. Kjo lëvizje na çon në Kthim, Shfaqje dhe Ditën e Kijametit. Nuk është e mundur të kuptohet skena në të cilën ndodhemi pa analizën e Mahdevizmit. Kështu është situata edhe nga një këndvështrim sipërfaqësor. Ajetet e para të sures Al-Isra na tregojnë qartë se shkatërrimi dhe rënia e Izraelit do të rezultojë në përmbushjen e Urdhërimit të Shpalljes. Këto dy ngjarje janë të ndërlidhura. Pas përfundimit të aventurës së Gazës, ne do të përballemi me shkatërrimin e Izraelit. Me eliminimin e Izraelit, ne do të jemi ballë për ballë me shfaqjen e Imam Mehdiut. Kjo që po e them nuk do të thotë të caktosh një kohë për Shpalljen, por po flas për marrëdhënien shkakësore mes tyre. Kjo dëshirë dhe synim, për të cilin pejgamberët luftuan për mijëra vjet dhe për të cilën ranë dëshmorë, është në rrugën e realizimit. Besimtarët dhe muxhahidët janë ngritur në këmbë për ta realizuar këtë. Shpresoj që t'a shohim Shpalljen me sytë tanë në këtë shekull. Periudha jonë është një periudhë e mirë për prezantimin e analizave që lidhen me Kuranin, transmetimet dhe Fundin e Kohës. Sepse skena është skena e shfaqjes së këtyre të vërtetave.

- Për sa i përket ndjeshmërisë së temës, çfarë dëshmie të tjera mund të tregojmë për këtë qasje eskatologjike?

Ne njerëzit, veçanërisht ata në skenën e Fundit të Kohës, përballemi me një kthesë. Kjo kthesë fillon nga fundi, arrin pikën më të lartë dhe zbret në të njëjtën mënyrë. Dy grupe përbëjnë dy anët e poshtme të kësaj kthese:

Besimtarët që njohin Fundin e Kohës dhe historinë; Ata që janë të vetëdijshëm për skenën e konfliktit ndërmjet Hezbollahut dhe Hezbodjallit dhe bëjnë përpjekje në këtë drejtim dhe e dinë se fitorja përfundimtare i përket Hezbollahut. Në fillim të spektrit tjetër është një grup i vogël i quajtur Hezbudjalli, dhe ata, si Hezbollahu, janë të vetëdijshëm për skenën dhe atë që po ndodh. Ata me vetëdije ngrihen në shërbim të gënjeshtrës dhe drejtpërdrejt të Djallit. Kjo ka qenë lufta e vërtetë në histori dhe kulmi i saj është mes këtyre dy grupeve në Fundin e Kohës. Ndër këta, ka një grup të madh njerëzish, të cilët edhe pse realisht kërkojnë të vërtetën dhe e urrejnë gënjeshtrën, mashtrohen sepse gënjeshtra e stolis veten me koncepte të tilla si “demokracia” dhe “liria” dhe mendojnë se gënjeshtra është e drejtë.

Skena botërore po lëviz në një drejtim ku e vërteta dhe e pavërteta do të ndahen më tej nga njëra-tjetra.

Skena e Fundit të Kohës është një skenë ku të dyja anët e spektrit ndriçohen qartë dhe bëhen më të lehta për t'u njohur. Shikoni regjimin sionist dhe brutalitetin që ai kryen! Skena është gati të ndriçohet plotësisht. Kjo skenë në zhvillim do ta detyrojë këtë komunitet të zgjedhë një anë. Ka disa pika kthese në histori ashti siq është Shpallja. Një prej tyre është Ashura. Në atë incident, skena u ndriçua plotësisht dhe e vërteta dhe e pavërteta dolën përballë njëra-tjetrës. Askush nuk mund të thoshte se kam ngecur në mes. Imam Husein (a.s.) i kishte thënë Abdullah b. Hyrri Ju'fit: "Nëse nuk na ndihmon, largohu, mos qëndro në këtë shkretëtirë! Nëse dikush e dëgjon zërin tim dhe nuk më ndihmon, vendi i tij është në Xhehnem!" Kjo skenë është “O kriminelë, ndahuni nga njëri-tjetri sot!” (Jasin, 59). E vërteta dallohet nga e pavërteta. Allahu i Plotfuqishëm mbledh gënjeshtrën në një vend të tillë. "Që Allahu të veçojë të keqin nga i miri; të këqijtë t’i palosë njërin mbi tjetrin, e të gjithë t’i hedhë në Xhehenem. (Enfâl, 37) Skena që po shohim duket shumë afër kësaj. Kur zbulohet e vërteta dhe e pavërteta, njerëzit e hutuar që qëndrojnë në mes zgjedhin natyrshëm të vërtetën, sepse që në fillim, edhe pse kanë gabuar në diagnozën e tyre, tashmë kanë kërkuar të vërtetën. "Kur i  sheh njerëzit që po hyjnë turma-turma në fenë e All-llahut…” (Nasr, 2) Pra, një ditë, të gjithë njerëzit do ta përqafojnë fenë e Allahut në masë të madhe. Kur shikojmë transmetimet rreth këtij ajeti, shohim se realizimi i plotë i tij është në Fundin e Kohës. Fundi i Kohës është një skenë e tillë dhe ne jemi përball një dallimi të tillë. Përgjatë historisë, gënjeshtra e ka mbuluar veten me të vërtetën në mënyrë që të jetë e përhershme dhe disi të paraqitet si e vërtetë. Dalëngadalë po shkojmë drejt pikës ku e vërteta do të ndahet plotësisht nga e pavërteta.

​Më kujtohet, shumë vite më parë, kur isha në gjimnaz, kishim një mësues që na fliste vazhdimisht për shtypjen e popullit hebre, se ata ishin dëbuar nga vendlindja etj. Sa larg kemi arritur nga ky përshkrim 40 vite më parë deri në ditët e sotme, ku po zhvillohen demonstrata kundër regjimit sionist jo vetëm në vendin tonë, por në mbarë botën. Ata po bëjnë një ankesë kundër sionistëve në gjykatën ndërkombëtare. Sepse për ta skena është plotësisht e ndriçuar.

Pas Luftës së Dytë Botërore, Amerika u perceptua si shpëtimtarja e gjithë botës me fuqinë e saj propagandistike. Sot ne e quajmë atë "Djalli i Madh". Sa kemi ndryshuar? Për çfarë skenash ishim dëshmitarë? Kjo është një skenë e shfaqjes. Me fjalë të tjera, e vërteta dhe e pavërteta bëhen të dukshme. Kjo situatë i nënshtrohet rregullit të përgjithshëm të veprimit njerëzor. Ne duhet të përcaktojmë detyrën tonë në disa ndalesa dhe vendndodhje. E drejta dhe e gabuara tashmë janë të qarta. Në cilën anë jeni ju? Kjo është një analizë gjithëpërfshirëse që mund të bëhet. Prandaj, nuk duhet të thuani: "Dy fe po luftojnë njëra-tjetrën, çfarë të bëjmë ne?" Aventura është mes Hezbollahut dhe Hezbodjallit, dhe po, Hezbodjalli ka shfrytëzuar fetë gjatë gjithë historisë së tij, por këtij abuzimi tani po i vjen fundi dhe njerëzit po hyjnë me të madhe në fenë e Allahut. Tani personalisht jemi dëshmitarë të kësaj situate që po ndodh në shkallë globale.

Palestina është udhëkryqi dhe qendra e të gjithë komunikimit dhe propagandës botërore.

- Këtu është pyetja. Pyes veten nëse Palestina ka një vendndodhje të veçantë apo ky është thjesht një rajon i rastësishëm dhe konvencional? Pra, a duhet që çdo grup fitues ta marrë këtë vendndodhje gjeografike? Në transmetime thuhet se Iblisit do t'i pritet koka në Kupolën e Shkëmbit në Bejtu'l - Mukaddes.

Siç e kemi vënë në dukje, nuk është sikur Perëndia e ka paracaktuar një vend ku të trija fetë do të luftojnë njëra-tjetrën në Fundin e Kohës. Palestina ka një veçori gjeografike. Kjo gjeografi e rëndësishme ka krijuar një histori të rëndësishme për vete dhe kjo histori ka bërë që kjo gjeografi të bëhet pika qendrore e të dy feve si dhe e Hizbudjallit. Kjo veçori është se Palestina ndodhet gjeografikisht në udhëkryqin e botës. Sipas meje, është në krye të të katër anët e tregut. Është pika e takimit të tre kontinenteve. Kur filloni nga lindja, kontinenti aziatik lidhet me skajin e tij perëndimor, bregdetin e Mesdheut, Jerusalemin dhe Palestinën. Kur zbrisni nga atje, arrini në Gaza, pastaj në Saharanë Sinai, pastaj në Egjipt dhe Afrikë. Kur shkoni nga Mesdheu, arrini në Evropë. Me fjalë të tjera, tre kontinentet kryesore të botës takohen në këtë pikë. Kur e fitoi rëndësinë reale kjo gjeografi? Me shpërnguljen e Hz. Ibrahimit. Fillimi i jetës sonë është në Irak. Gjithçka filloi prej andej. Edhe pse qendra jonë [zbritja në tokë] ishte në Mekë dhe më pas u kthyem në Irak... Çështja mes dy lumenjve, Kufes dhe Irakut është e rëndësishme.

Duket se thirrja fetare ishte e dobët në një kohë të jetës së Hz.Ibrahimit. Pas gjithë kësaj ftese të Hz.Ibrahimit dhe pasi zjarri u bë një kopsht me trëndafila... "Dhe Loti i besoi atij". (Ankebut, 26) Për këtë arsye, Allahu i Madhëruar urdhëron që të shpërngulet në këtë vend shumë të rëndësishëm. Nëse e konsideroni Kufen si qendër të qytetërimit botëror, kjo është qendra e komunikimit dhe njoftimit botëror. Kushdo që dëshiron të shesë një produkt fillon këtu. Nga këtu ishin edhe fenikasit, të cilët ishin tregtarë. Sot, tregtarët tanë më të mëdhenj janë libanezë. Grupi më i madh profesional në Liban janë prap tregtarët. Sepse ky është udhëkryqi i tregut botëror. Këtu shiten mallrat më cilësore.

Pra, çfarë ndodh kur ftesa më e vlefshme është thirrja në Teuhid? Ku duhet të shkonte Hz.Ibrahimi kur donte të ngrinte britmën e tij? Sigurisht, në Palestinë. Ky vend e ka edhe sot këtë veçori. Imagjinata jonë është kështu; Po i afrohemi Fundit të Kohës dhe si rezultat i gjithë këtyre transformimeve në qytetërimin perëndimor, gjeografia nuk ka më rëndësi për ne, ne po i trajtojmë këto çështje në mjedisin virtual. Jo, nuk është ashtu! Viteve të fundit kanë ndodhur ngjarje të mëdha. Kanë ndodhur shumë vdekje dhe vrasje. Pse asnjëri prej tyre nuk mund të bëhej global si Palestina? Ja pse. Çështja e Palestinës, e cila është çelësi misterioz i shfaqjes (feraxhit) të Imam Mehdiut, ka kapacitetin ta bëjë këtë çështje globale. Siç mund ta shihni sot, kjo çështje nuk është specifike për muslimanët; jomuslimanët dhe të gjithë njerëzit e botës e kuptojnë këtë çështje. "Kur i  sheh njerëzit që po hyjnë turma-turma në fenë e All-llahut…” Dëshmia që vërteton këtë ajet është se kjo skenë është shumë e rëndësishme. Ata nuk e kuptuan këtë në Luftën e Bosnjës dhe sulmin në Irak. Për shkak të rëndësisë së kësaj gjeografie, edhe Hizbodjalli i ka vënë sytë këtij vendi gjatë historisë. Ishte një gjë shumë e zgjuar dhe e qëllimshme që ata të shkonin në Kongresin e Baselit dhe të zgjidhnin këtë vend. Kjo mbivendosje e rëndësisë gjeografike dhe historike është vendimtare në lidhje me Fundin e Kohës.

Shkatërrimi i Izraelit është i sigurt

– Këto ditë është ringjallur çështja e shkatërrimit të Izraelit. Sidomos pasi Udhëheqësi i Revolucionit tha se shkatërrimi i Izraelit ishte afër... Vitet e fundit jemi dëshmitarë të realizimit hap pas hapi të kësaj aventure.

 Çfarë mund të themi për rëndësinë e këtij parashikimi si për ne ashtu edhe për armiqtë tanë? Kjo çështje ka qenë serioze që nga dita e parë. "Gënjeshtra është e paracaktuar të zhduket.”  (İsra, 81) Gënjeshtra nuk ka shumë fuqi. Allahu i Plotfuqishëm ka krijuar një mekanizëm të tillë në univers që gënjeshtra mund të arrijë disa fitore të përkohshme vetëm kur ngatërrohet me të vërtetën dhe nuk shfaqet qartë. Këto fitore të dukshme janë për shkak të stolisjes së saj me të vërtetën. Megjithatë, kur ai fiton pushtet dhe dëshiron të shprehet hapur, ajo nuk mund të gjejë përkrahës përveç një grupi të vogël njerëzish të rremë. Përndryshe, njerëzit nuk do të ndjekin gënjeshtrën. Për këtë arsye, gënjeshtra është e dënuar të bie poshtë.

Regjimi sionist, i cili e quan veten Izrael dhe dëshiron të përfitojë nga trashëgimia e izraelitëve, nuk ka fat tjetër veç shkatërrimit. Analiza e Udhëheqësit të Revolucionit se ky regjim uzurpator dhe i sajuar do të zhduket në të ardhmen bazohet gjithashtu në sunetin [ligjet] hyjnore. Nuk ka nevojë të vendosni të gjitha të dhënat dhe statistikat krah për krah dhe të bëni një analizë. Natyrisht, kjo punë na sjell në të njëjtën pikë zhdukjeje. Sipas Sunetit të Allahut, ky regjim është i kalues. Por, kur? Kur arrin kulmin e shfaqjes së vet. Tani ai është në kulmin e shfaqjes së tij. Korrupsioni i tij ka arritur nivelin më të lartë. Vrasja e qindra njerëzve në ditë është një situatë shumë e jashtëzakonshme. Masakra e Deir Yasin ndodhi një herë në histori. Tani, ne kemi qenë dëshmitarë të masakres së Deir Yasin çdo ditë për më shumë se njëqind ditë. A nuk është ky kulmi i së keqes së Izraelit? Prandaj, fundi i Izraelit është i sigurt.

Nuk është e drejtë të mendosh se “u janë dhënë garanci 25-vjeçare”, pë shkak se Udhëheqësi Revolucionarë thoshte se “Nuk do t'i shihni 25 vitet e ardhshme". Kjo thënie ka një kontekst. Kur ata thanë: "Falë marrëveshjes bërthamore, ne jemi të qetë nga Irani edhe për 25 vjet", Imam Khamenei tha: "Nuk do t'i shihni 25 vitet e ardhshme!" Ata po luftojnë sepse janë përballë Lëvizjes së Drejtë dhe sa më shumë luftojnë aq më thellë zhyten. Kjo rezistencë në rajon është arsyeja e shkatërrimit të tyre.

- Ju i'u referuat ajeteve në suren Al-Isra në kontekstin e shkatërrimit të Izraelit. Mund ta shpjegoni pak më shumë këtë çështje?

Nga ajetet e para të sures Al-Isra kuptojmë se dy herë shkaktuan prishje në tokë dhe të dyja herë u mundën. Njëra prej tyre na lidh me Lëvizjen e Shpalljes, ndërsa tjetra është pas Shpalljes. Ata formojnë një shtet deri në kohën e Shpalljes (sipas ajeteve 4 deri në 8)[1], por gjendja e tyre zhduket gjatë disfatës së parë. Gjithçka që do të mbetet prej tyre për zhdukjen e dytë janë fraksionet e tyre, pra organizatat e tyre sekrete që ne e quajmë Partia Hebraike Botërore. Natyrisht, e kemi përmendur në fillim se ata po abuzonin me fenë e Hz.Musait. Në përvojën e tyre të parë, në skenën e konfliktit janë përfshirë njerëzit luftëtarë të përmendur në varg si "Shërbëtorët tanë të fuqishëm". Siç thuhet në ajet, ata "nuk i frikësohen dënimit të asnjë kritiku". Dhe këta shërbëtorë do t'ju ndjekin shtëpi më shtëpi, do t'ju gjejnë dhe do t'ju shkatërrojnë. Por, a ndodhi kjo luftë? Ai nuk urdhëron për t'i luftuar ata, ai urdhëron për t'i kërkuar. Ai vazhdon duke thënë se realizohet i këtij premtimi është i sigurt.

Lëvizja e Rezistencës po i shkatërron nga brenda sionistët

E patë se si e nxorrën zvarrë komandantin sionist nga shtëpia e tij në fillim të operacionit Përmbytja e Al-Aksës. Lëvizja e Rezistencës po i shtyn ata në kolaps nga brenda. Pothuajse të gjithëve na është bërë e qartë se formula për shkatërrimin e regjimit sionist është shkatërrimi i tij nga brenda. Nuk ka nevoj as të mendojmë për një luftë shumë serioze. E nevojshme është të zhvillohet dhe të forcohet rezistenca. Sepse është parandalimi i Rezistencës që shkakton këtë luhatje brenda regjimit sionist dhe regjimi do të bjerë në tokë për shkak të dobësisë së tij. Gjithçka që do të mbetet prej tyre do të jenë organizatat e tyre. Një situatë të ngjashme e pamë me ISIS-in. Ata humbën territorin që shtrihej nga Iraku në Damask, por ISIS mbetet i paprekur si një organizatë. E fundit që patë, ata kryen një sulm të egër terrorist në vendin tonë. Me pak fjalë, partitë e tyre do të mbeten dhe shuarja e dytë e tyre do të ndodhë me eliminimin e kësaj organizate.

​Në transmetim thuhet se premtimi përfundimtar është shfaqja e Imam Mehdiut. Me fjalë të tjera, shfaqja e Imam Mehdiut është e lidhur me këtë zhdukje dhe kjo është aventura kyçe e shfaqjes.

- Ju theksuat një pikë interesante. Ju thatë se do të ketë dy faza deri në shkatërrimin e tyre dhe lexuat edhe vargjet të cilat thatë që e tregojnë këtë. Në fazën e parë, struktura e tyre aktuale në Jerusalem do të shembet, por ekzistenca e tyre organizative do të vazhdojë, mu  ashtu si ISIS. Por në fazën e dytë do të zhduken edhe këto organizata.

Nga ajetet e para të sures Al-Isra, me ndihmën e transmetimeve, bëra këtë përfundim: “liyesuu vucuhekum”. Grupi i parë, i përbërë nga këta shërbëtorë luftëtarë, do të kthehet për t'ju t’jua nxirë fytyrat... Në fazën e parë zhvillohet “Fecâsû hilaleddiyâr” (Ata dolën nëpër shtëpi dhe kontrolluan çdo cep); Ata i ndjekin izraelitët derisa të shkatërrojnë plotësisht qeverinë e tyre dhe të pastrojnë rajonin nga prania e tyre. Në fazën e dytë, është e qartë se ata kanë punuar në mendjen e njerëzve dhe për këtë arsye atyre duhet nxirë fytyrat. "Nëse ktheheni ju, do të kthehemi edhe ne." Pra, kur të ktheheni në fazën e dytë, kthehemi edhe ne.

- Këto ditë po dëshmojmë trimërinë e guximshme të jemenasve kundër sionistëve. Dhe jo vetëm husilerët, por të gjithë Jemenasit janë në bashkëpunim me husilerët në lidhje me këtë çështje. Në fakt, ata qëndrojnë kundër tre regjimeve të rrezikshme: Izraelit, SHBA-së dhe Anglisë. Cili është sfondi i aventurës së Jemenit dhe nga vjen heroizmi i tyre?

Këto veçori të tyre përmenden në hadithe. Thuhet se kur Jemeni të ngrihet, flamuri i tij do të jetë më i ndritshëm se të gjithë flamujt e tjerë. Në botën e sotme, për disa mund të jetë e vështirë të analizojnë se çfarë roli luan Irani në këtë lëvizje. Sepse e gjithë Lëvizja e Rezistencës qëndron përballë të keqes së sionistëve dhe çdo element i Rezistencës kryen detyrën e tij të veçantë. Jemeni është vendi, situata e të cilit është shumë e qartë dhe që emocionon më së shumti botën me heroizmin e tij.

Karakteristika e Jemenit në Fundin e Kohës është se ai është i hapur për veprim. Një nga gjërat që e bën atë të jetë i hapur është mbështetja e publikut pas tij. Veprat e Allahut të Plotfuqishëm janë shumë interesante dhe një llogari e përpiktë bazohet në libër. Jemenasit zhvilluan një luftë të vështirë që zgjati me vite, në kushte jo të barabarta, fituan përvojë dhe përparuan. Shikoni sa i ndryshëm është sot Jemeni nga 10 vjet më parë! Zoti i Madhërishëm i vuri në një aventurë të tillë që të fitonin përvojë dhe të luanin rolet e tyre kritike sot. Nga erdhën këto raketa? Pyes veten nëse Jemeni do të kishte marrë këtë formë po të mos kishte lufta disa vjeqare me sauditët? A mund ta arrinte Ansarullahu këtë pozicion? Husilerët ishin një fis në konflikt me qeverinë qendrore. Ndërsa, sot, ata po bëjnë një luftë të gjithanshme si një vend i tërë kundër Hizbdjallit, të formuar nga këto tre regjime, kundër kësaj prirjeje të keqe të madhe. Pika interesante është se nuk ka shumë njerëz që i shoqërojnë në këtë rrugë! Ngadalë skena bëhet më e ndritshme. E vërteta shkon në një anë dhe gënjeshtra në anën tjetër. Ata nuk arritën të krijonin një aleancë të re kundër Jemenit, sepse skena është skena e ndritshme e Fundit të Kohës.

Është e qartë se çfarë po bën Irani dhe armiqtë tanë janë të vetëdijshëm se kjo fazë është hapur që në ditën e parë të Revolucionit tonë Islamik dhe se procesi po përshpejtohet dita ditës. Një skenë e rëndësishme e Fundit të Kohës po merr formë dhe secila anë e Rezistencës po luan saktë rolin e saj.

- Është interesante se në ngjarjet e Qerbelasë dhe të Ashures ka pasur 5-6 dëshmorë jemenas. Ata janë lavdëruar edhe në kohën e të Dërguarit të Allahut dhe në fjalët e tij fjala Jemen vjen nga "yumn" (i bekuar). Ata kanë një karakteristikë tjetër të rëndësishme që i bën të dallohen në mesin e arabëve, e ajo është prirja dhe përkushtimi i tyre ndaj Ehli Bejtit (a.s.). Edhe pse janë nga sekti Zejdi, ata janë të afërt me Imamiyye dhe ne shohim se çfarë roli pozitiv luajnë ata.

- Më lejoni të sqaroj diçka. Kemi disa transmetime nën titullin “Buldan” (qytete, rajone). Në këto transmetime përmenden karakteristikat e disa rajoneve gjeografike. Sipas një pikëpamjeje tjetër, shumë virtyte janë shpikur për disa rajone për të diskredituar rajone të tjera. Megjithatë, transmetimet rreth Jemenit dhe veçanërisht Iranit janë në përputhje me interpretimin e lartpërmendur të Lëvizjes së Rezistencës në Fundin e Kohës. Me fjalë të tjera, ata që shpikën lëvizjen në Fundin e Kohës do të zgjerojnë rrethin e lëvizjes së tyre pikërisht në këtë rend, duke filluar nga Irani. Është e pamundur të mohohet kjo veçori. Kjo është një pikë e rëndësishme.

Pika e dytë është kjo. Ne po shkojmë drejt fazës së qartë të Fundit të Kohës. Në atë fazë, ata nuk do të thonë: "Sillni letërnjoftimet, të shohim cili është sekti juaj”. Sepse faza tani është faza e shfaqjes. Kushdo që zë vend pranë Imam Mehdiut (a.s.) do të jetë shiit i Imamit. Çfarë do të ndodhte nëse ata që kishin identitet shiit dhe ishin kundër kësaj lëvizjeje do të quheshin shiitë? Ashtu siç nuk janë shiitë, ata janë edhe të pa fe. Është e mundur që ju të thoni se jeni shiit dhe ende të thoni se Izraeli ka të drejtë në këtë aventurë, me ç'rast ju jeni në anën e djallit dhe të Izraelit. Në këtë rast, a është e mundur që ju të thoni se jeni shiit? Shiizmi ose joshiizmi zyrtar që ne njohim është para Shpalljes. Kur të hapet skena, nuk do të vlerësohemi më vetëm me pohim. Atëherë, identiteti nuk do të vlejë më. Ata që i bashkohen kësaj lëvizjeje do të jenë shiitët e Imamit.

[1]Ne u shpallëm solemnisht në Libër bijve të Israilit: “Ju do të bëni dy herë ngatërresa në tokë dhe do të tregoni mendjemadhësi të tepërt”.Kur erdhi koha e përmbushjes së profecisë për ngatërresën e parë, Ne dërguam kundër jush disa robër Tanët, luftëtarë të fuqishëm, të cilët shkelën në çdo cep të shtëpive tuaja. Kështu u krye premtimi. Pastaj jua kthyem juve sërish fitoren kundër tyre, ju ndihmuam me pasuri e djem dhe jua shtuam numrin e ushtarëve. Nëse bëni mirësi, e keni bërë për veten tuaj. E, nëse bëni keq, ia keni bërë po vetes. Kur erdhi koha e përmbushjes së profecisë për ngatërresën e dytë, Ne i dërguam (armiqtë tuaj) për t’jua nxirë fytyrat tuaja dhe që të hyjnë në tempull, siç patën hyrë herën e parë dhe të shkatërrojnë plotësisht çdo gjë që pushtonin. Ndoshta, Zoti juaj, do t’ju mëshirojë, por, nëse ju ktheheni (në gjynahe), Ne do t’u kthehemi (ndëshkimeve ndaj jush). Dhe Xhehenemin e kemi bërë burg për mohuesit.  (Surja Isra, 4-8)

 Burimi : Medya Şafak