Shqipëria dhe Kosova janë shtete të rreme, ato janë koloni të Amerikës!

Publikuar në Qershor 4, 2018, 7:17 p.m.

Shqipëria dhe Kosova janë shtete të rreme, ato janë koloni të Amerikës!