Gjendja brenda botës arabe dhe mënyra e shpëtimit nga kjo

Publikuar në Maj 14, 2018, 11:23 p.m.

Pjesëmarrësit e kongresit ndërkombëtar me temën “Paraqitja e Shkencave Islame dhe Roli i Shiizmit në Zhvillimin e Tyre” u takuan me Udhëheqësin e Revolucionit Islamik, Imam Hamanei.

Në fjalimin e tij të bërë në takimin me pjesëmarësit e kongresit ndërkombëtar me temën “Paraqitja e Shkencave Islame dhe Roli i Shiizmit në Zhvillimin e Tyre”, Udhëheqësi i Revolucionit Islamik, Imam Hamanei tha se nevoja më e rëndësishme e botës islame sot është “uniteti dhe solidariteti” dhe se ajo është ‘një lëvizje serioze për përparimin shkencor në të gjitha degët e shkencës" dhe theksoi se sot, në botën islame përjetohet “zgjimi” dhe se pavarësisht nga përpjekjet e perëndimorëve për ta mohuar atë, ky zgjim sjell lajme të mira dhe ofron një bazë për të i’u drejtuar Islamit.

Udhëheqësi i Revolucionit Islamik falënderoi organizuesit e këtij takimi, veçanërisht Imam Mekarim Shirazin dhe u shpreh se çdo lëvizje që kontribuon në njohjen më të mirë të grupeve dhe rrymave islamike sot është një iniciativë e mirë dhe se ky takim është një nga lëvizjet drejt unitetit të Umetit Islam.

Duke i’u referuar përpjekjeve të armiqve për të përçarë muslimanët, çdo iniciativë që do t'u mundësojë muslimanëve të bashkojnë forcat e tyre me njëri tjetrin , do të jetë në favor të Umetit Islam. Ndërsa, bota perëndimore pas shumë viteve prapambetjeje në fushën e shkencës, ka përdorur politikën sunduese dhe i ka sjellur muslimanët në këtë gjendje, duke zhvilluar aftësinë e saj me qëllime ushtarake, politike dhe propaganduese nëpërmjet arritjeve të botës islamike.

Duke vënë në dukje rolin që shkencat islame dhe natyrore kanë luajtur për t'u ngritur dhe zhvilluar përgjatë historisë, Udhëheqësi i Revolucionit Islamik theksoi se këto vepra dhe shërbime të vlefshme duhet të promovohen në Umetin Islam, sepse këto vepra janë burim nderi dhe do të kontribuojnë në unitet dhe solidaritet.

Imam Hamanei tha se nevoja më e rëndësishme e botës islame sot është “uniteti dhe solidariteti” dhe se ajo është “një lëvizje serioze për përparimin shkencor në të gjitha degët e shkencës”, me domosdoshmërinë e veprimit serioz dhe të kujdesshëm për të parandaluar krijimin e çdo lloj dyshimi dhe polemike midis sekteve islame.

Udhëheqësi i Revolucionit Islamik, Imam Hamanei tha se një nga arsyet kryesore që bota islame ka hyrë nën sundim është prapambetja në shkencë dhe shtoi se pas prapambetjes qindravjeçare, bota perëndimore ishte dëmtuar për të rritur pasurinë dhe fuqinë ushtarake, politike dhe propaganduese nga përparimi shkencor dhe në fund, përmes kolonializmit, sollën vendet islame në gjendjen e sotme.

Imam Hamanei i cili vuri në dukje edhe tiraninë e forcave perëndimore ndaj vendeve islamike, tha se kjo situatë duhet të ndryshohet me përparimin shkencor të vendeve islamike dhe se bota islame edhe një herë mund të arrijë kulminacionin e civilizimit njerëzorë.

Udhëheqësi i Revolucionit Islamik rikujtoi se lëvizja në drejtim të përparimit shkencor është një detyrë e qeverive dhe elitave islamike dhe e përshkroi përparimin shkencor të Republikës Islamike të Iranit si një shembull të suksesshëm. Ai theksoi se sipas njoftimeve të qendrave shkencore ndërkombëtare, shpejtësia e përparimit të Iranit në shkencë në vitet e kaluara, është 13 herë më e shpejtë se mesatarja botërore.

Imam Hamanei i cili vuri në dukje domosdoshmërinë e nënshkrimit të përparimit në shkencat islame dhe natyrore, shtoi se Islami duhet të thotë "fjalë të reja" rreth çështjeve të fikhut dhe të bëjë gjëra më serioze.

Imam Hamanei deklaroi se shpejtësia e lëvizjes shkencore duhet të rritet edhe në fushën e filozofisë dhe shkencave mendore dhe thesoi se filozofia islame është më rrënjësore dhe më e fuqishme sesa filozofia perëndimore.

Udhëheqësi i Revolucionit Islamik i cili vuri në dukje edhe përhapjen e valës së zgjimit në botën islame dhe përshkallëzimin e prirjes dhe orientimit ndaj Islamit në botë, shtoi se sot në botë të rinjët kanë shumë pyetje përgjigjet e të cilave dëshirojnë t’i gjejnë në kontekstin e Islamit dhe për këtë arsye, lëvizja shkencore në botën islame duhet të fitojë vrull dhe shpalli edhe një herë se Umeti islam duhet të arrijë në majën e shkencës dhe të qytetërimit në mënyrë që armiqtë e Islamit dhe amerikanët të mos i japin urdhëra vendeve islame.Burimi : Rast Haber