Ballkani Perëndimor varfërohet, me përjashtim të Shqipërisë

Publikuar në Prill 14, 2018, 4:31 a.m.

Statistikat e tanishme tregojnë se përveq Shqipërisë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kan pësuar në varfëri në krahasim me vitet më pare.

GDP-ja për kokë banori për 16 vende të Evropës lindore ka treguar se ka ngritje nga 45,8% më 1989 në 52,4% më 2017.

Kroacia më 1989 e kishte 56,8 ndërsa tetëmbëdhjet vite më vonë e ka 48,5. Bosnja dhe Hercegovina e kishte 30,1 ndërsa më 2017 e ka vetëm 23,5. Maqedonia ka rënë nga 33,8 në 27,8. Mali i zi e ka pësuar varfërimin më të madh, duke rënë nga 51,0 në 32,0. Serbia, ku bënte pjesë edhe Kosova, nga 45,8 ka rënë në 31,1.

Shqipëria, e cila nuk ishte pjesë e ish-Jugosllavisë ka shënuar ngritje, nga 15,5 ka shënuar ngritje në 23,4 duke qëndruar sërish në nivele shumë të vogla.