Muslimanja amerikane ndihet e sigurt në Qerbela

Publikuar në Shk. 21, 2017, 1:14 a.m.

"Unë ndjehem e sigurt, duke qenë në Irak, dhe kjo është e mjaftueshme për mua" tha  Jasmina, një grua amerikane e cila e përqafoi fenë Islame, gjatë vizitës së saj në Xhamonë e Shenjtë të Imam Hysejnit.

Jasmina, e cila jeton në Gjeorgji, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha se ajo punon me një grua të mbuluar me shami, me të cilen ajo ndihet e se jo është e lumtuur, sepse ajo nuk është e vetmja grua e mbuluar me shami atje.

Ajo gjithashtu tha se disa herë ka kaluar nëpër kohë të vështira, por ajo lexon disa ajete të shenjta nga Kur'ani Fisnik dhe dëgjon historitë tragjike të Ehl ul-Bejtit (paqja qoftë mbi ta); këto ja kanë lehtësuar dhimbjen dhe barrën e saj.

Ajo pastaj tha se vuajtjet  e Ehl ul-Bejtit (paqja qoftë mbi ta), ishin të ndryshe, jo si vuajtjet e njerëzve të zakonshëm.

Ajo tha më tej se ajo mësoi dhe filloi të respektoi Ehl ul-Bayet (paqja qoftë mbi ta), duke dëgjuar shumë ligjërata fetare.

Jasmina dha një mesazh për të interesuarit që vizitojnë Irakun, ku ajo  thënë:

"Njerëzit nuk duhet të besojnë atë që flasim masmedia për shkak se ato  janë e kundërta e realitetit, dhe duke vizituar Irakun do të vërtetojnë atë."

Ajo në fund tha:

"Sa herë që mendoj për Qerbelanë, më kujtohet tregimet që kanë bëjnë me  tragjedinë që kishte ndodhur në Ditën e Ashures; që më bëri të qaj, dhe unë jam krenare që jam në këtë vend të bekuar, në Qerbela. "Burimi : imamhussein.org