Video Klipe për Islamin në Austri

Publikuar në Shk. 10, 2019, 12:16 p.m.

Qendra Islame Imam Ali (a.s.)  në Vjenë, Austri, ka lëshuar një seri videoklipesh që prezantojnë Islamin në gjermanisht.

Secili prej klipeve shpjegon një aspekt të stilit të jetesës fetare bazuar në mësimet e Islamit dhe në shkollën e Ehl ul-Bejtit (a.s.).

Qendra Islame tha se tema e klipeve është jeta e një muslimani në Perëndim, i cili, si një "koleksion i parimeve të sjelljes Islame", mund të jetë i dobishëm si për muslimanët dhe jo-muslimanët.

Të drejtat e fëmijëve, kafshëve, ushqimeve hallall, ngrënies së ushqimeve sipas traditës së Pejgamberit të Shenjtë, si të bëheni musliman, imamët shiitë, administrimi Islam, hixhabi dhe rregullat Islame janë ndër temat e klipeve.

Vido Klipet po ashtu shpjegojnë të ardhmen e jetës së gruas muslimane, barazinë midis burrave dhe grave, lutjet  dhe të drejtat e natyrës dhe mjedisit.Burimi : IQNA