Zafar Bangash

  • image

Mësimet E Përftuara Nga Lufta E Sirisë

Sipas informacioneve të përftuara nga dokumentët e publikuara nëWikiLeaks plani për destabilizimin e Sirisë me qëllim rrëzimin e qeverisë së asaj kohe ...