İkbale Berisha Huduti

  • image

Ndryshimi I Qëndrimit

Shfrytëzojeni jetën me përkushtim, vlerësojeni atë, adhurojeni Zotin, dhe përqafojeni jetën sikur një bukuri absolute. Përqafoje jetën tënde dhe admiroje atë sikur ...

Lutja Apo Duaja

Pjesë nga llibri “ Kurora e Lutjeve” Parathënie Në trojet tona shqiptare, që nga kohët e lashta, gjithmonë  lutja ka qenë një ...

Hazreti Fatime Zehra Femra Shembullore

Bismil-lahir-rahmanir rahim. Allahumme sal-li ala Fatimete ve ebiha ve baëliha, ve beriha ve sir-ril mustewdii’fiha bia’dedi ma ehata bihi i’lmuk. “O Allah ...

Bazamentet Kuranore

Në emër të Allahut Mëshiruesit Mëshirëbërësit.  O besimtarë, nëse ju ndihmoni Allahun, Ai u ndihmon juve dhe u forcon këmbët tuaja Kurani nuk është ...

Femra Dhe Feja Islame

Gjithmonë  gratë kanë qenë ato që është dashur të luftojnë për të drejtat e tyre. Vetëm në shek. XX ato arritën t’i ...

Pse Muslimanët E Puthin Gurin E Zi ?

Zakonisht kur haxhillarët shkojnë për Haxh, në kohën gjersa bëhet Tavafi ( sjellja rrethore) rreth Qabes, afrohen për ta prekur e puthur ...