İkbale Berisha Huduti

  • image

Bazamentet Kuranore

Në emër të Allahut Mëshiruesit Mëshirëbërësit.  O besimtarë, nëse ju ndihmoni Allahun, Ai u ndihmon juve dhe u forcon këmbët tuaja Kurani nuk është ...

Femra Dhe Feja Islame

Gjithmonë  gratë kanë qenë ato që është dashur të luftojnë për të drejtat e tyre. Vetëm në shek. XX ato arritën t’i ...

Pse Muslimanët E Puthin Gurin E Zi ?

Zakonisht kur haxhillarët shkojnë për Haxh, në kohën gjersa bëhet Tavafi ( sjellja rrethore) rreth Qabes, afrohen për ta prekur e puthur ...