Cevher Caduk

Teolog dhe profesor musliman

  • image

Pafajësia Në Thirrje

“Me emrin e Allahut, Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit”.   Pranimi i ndonjë mangësie, cënimi ose gabimi në ruajtjen dhe përcjelljen hyjnore tek njerëzit, bie ...