Vullnet Merja

Kryetar i Shoqatës FLLADI

  • image

İmam Hasan El Askerij

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit  Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

Haxhi Në Mendimin Ee Imam Khomeinit

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit.  Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

Nëna, Burimi I Dashurisë

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit. Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

Kur’Ani Libri I Jetës

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit  Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

Zijareti I İmam Ali Ibn Musa Riza

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit  Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, ...

Trimëria E Imam Aliut

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit. Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, ...

Vështrim Mbi Jetën E İmam Sadikut

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit. Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

Mbikëqyrja E Allahut

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit.  Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...