Vullnet Merja

Kryetar i Shoqatës FLLADI

  • image

Fitër Bajrami Është Festa E Falenderimit

قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ   Thuaj: “Me mirësinë e Allahut dhe mëshirën e Tij - vetëm ...

Programi I Besimtarit Në Muajin Rexheb

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Profetin ...

E Vërteta E Shiizmit 1

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Profetin ...

Mirësitë E Dashurisë Për Ehli Bejtin

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

Kur'ani Te Shiitët

Me emrin e Allahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Profetin Muhamed, ...

Përse Shiat Quhen Rrafidij?

Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, mbi familjen e tij të pastër dhe ...

Njohje Me Figurën E Zonjës Zejneb

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirëplotit Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

Kur'ani Për Ditën E Kijametit

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirëplotit Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

E Vërteta E Ashurasë

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...