Vullnet Merja

Kryetar i Shoqatës FLLADI

  • image

İmam Hasani, I Biri I İmam Aliut

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit.  Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

Të Mësojmë Nga Profeti Dhe Ehli Bejti

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit.  Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

100 Thënie Nga İmam Khomeini

100 thënie nga İmam Khomeini   Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit.  Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet ...

Imam Mehdiu, E Vërteta E Padiskueshme

Me emrin e Allahut, Të Gjithmëshirshmit Mëshirplotit Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Profetin ...

Isra- Ja Dhe Mi'raxhi

Me emrin e Allahut, Të Gjithmëshirshmit Mëshirplotit   Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ...

Xhamia Në Pikëpamjen E İmam Khomeinit

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit. Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

Dialogu Arma E Fortë E Muslimanit

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit. Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

Kush Është Abdullah Ibn Sebe?

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit. Falenderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...