Vullnet Merja

Kryetar i Shoqatës FLLADI

  • image

Kur’Ani Libri I Jetës

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit  Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

Zijareti I İmam Ali Ibn Musa Riza

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit  Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, ...

Trimëria E Imam Aliut

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit. Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, ...

Vështrim Mbi Jetën E İmam Sadikut

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit. Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

Mbikëqyrja E Allahut

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit.  Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

İmam Hasani, I Biri I İmam Aliut

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit.  Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

Të Mësojmë Nga Profeti Dhe Ehli Bejti

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit.  Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

100 Thënie Nga İmam Khomeini

100 thënie nga İmam Khomeini   Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit.  Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet ...

Imam Mehdiu, E Vërteta E Padiskueshme

Me emrin e Allahut, Të Gjithmëshirshmit Mëshirplotit Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Profetin ...

Isra- Ja Dhe Mi'raxhi

Me emrin e Allahut, Të Gjithmëshirshmit Mëshirplotit   Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ...

Xhamia Në Pikëpamjen E İmam Khomeinit

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit. Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...

Dialogu Arma E Fortë E Muslimanit

Me emrin e Allahut, të Gjithmëshirshmit, Mëshirplotit. Falënderimet i takojnë Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhamed, ...