Osman Softic

Osman Softiç është teolog i diplomuar dhe magjistër i marrëdhënieve ndërkombëtare nga Universiteti UNSW në Sidnej. Merret me hulumtimin dhe analizën e çështjeve politike-ekonomike globale me theks të posaqshëm në Azinë Juglindore dhe rajonin e Pacifikut.

  • image

Pengjet E Luftës Së Gazit

Tani është e qartë se konflikti në Siri nuk është luftë qytetare e thjeshtë sikurse dukej në fillim të tij. Edhe më ...

Agresioni Izraelit Në Gazë

Agresioni më i ri i Izraelit në Gazë ka vërtetuar se Izraeli nuk do paqe me palestinezët. Me sulmet në Gazë Izraeli ...

Halifati- Kurth Botës Islame

         Situata politike në Irak dhe në Lindjen e Afërt në përgjithësi çdo moment po bëhet më e komplikuar, ...

Selefizmi

Selefizmi            Selefizmi është termi i cili në kohën e fundit shpesh përmendet, me të cilin shënohen lëvizjet dhe drejtimet e ...

Selefizmi (Iii)

Selefizmi si lëvizje islame në kuadër të islamit sunit, gjatë disa shekujve të kaluar ishte dukuri margjinale në kuadër të bashkësisë myslimane ...