Emir Ashnas

* Kush është Emir Ashnas?

I diplomuar për civile. Përfundoi kurset e programit të masterit për  Marrëdhëniet  Ekonomike BE-së  dhe ato Ndërkombëtare. Është entuziastët për  çështjet e marrëdhënieve Lindje e Mesme dhe Turqi-Lindje e Mesme. Ai ka punuar në fushat e tregtisë ndërkombëtare dhe investimeve, administratës publike dhe diplomacisë së biznesit. Ai shërbeu në vende të ndryshme arabe për gjithsej 10 vjet, 3 vjet në Palestinë. Ai flet arabisht dhe anglisht, mëson spanjisht. (për kontakt: emirasnas@gmail.com).

  • image
Informacioni i Kontaktit

Twitter @asnasemir