Adnan Ebu Amer

Adnan Ebu Amer është dekan i Fakultetit të Arteve dhe Shef i Seksionit Shtypit dhe Informacionit, si dhe ligjërues në Historinë e Çështjes Palestineze, të Sigurisë Kombëtare, i Shkencave Politike dhe i Qytetërimit Islam në Al Ummah University Open Education. (Universiteti i Edukimit të Hapur – Al-Ummah)
Ai ka doktoruar në Historinë Politike në Universitetin Demashk dhe ka botuar një numër të librave në çështjet që lidhen me historinë bashkëkohore të kauzës palestineze dhe konfliktit Arabo-Izraelit.

  • image