Si Usaid Vret Qëndresën Popullore Në Palestinë

  • None
nga Alaa al Tamimi | Publikuar në Shta. 20, 2013, mesnatë

Strategjia për ndërtimin e shtetit palestinez është përforcuar nga programet ekonomike dhe sociale që synojnë për të ” fituar zemrat dhe mendjet e popullsisë nën pushtim me programet e zhvillimit.

Si donatori më i madh, ekonomik dhe zhvillimor, për palestinezët, Agjencia e SHBA për Zhvillim Ndërkombëtar ( USAID) e përdorë zhvillimin shoqëror si një mjet efektiv për të çmontuar Lëvizjen e Rezistencës Palestineze në Bregun Perëndimor dhe Gaza. Programet e USAID-it janë të bazuara në lidhshmëri me asistencën e zhvillimit me hedhjen poshtë të ideve të rezistencës dhe kështu të dorëzohen, të pranojnë okupimin.
     Ramallah -   Që nga viti 1994 , menjëherë pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Oslos, Autoritetit Kombëtar Palestinez ( ANP ) ka marrë 3 miliard dollarë në formën e ndihmës për zhvillim, për ujësjellësa, kanalizime , infrastrukturë , arsim, shëndetësi , zhvillimin ekonomik, për demokratizim. Ky lloj i ndihmës ka qenë pjesë e luftës kundër rebelimit , e lidhur ngushtë me planet PNA. Kryeministri, Salam Fayyad njoftoi në gusht të vitit 2009 për të ndërtuar institucionet shtetërore palestineze brenda kufijve të vitit 1967 dhe kështu të promovojë zgjidhje me dy shtete .
       USAID-i e shndërroi çështjen e luftës kundër terrorizmit në praktikë përmes kërkesave bamirëse, për të nënshkruar një deklaratë ku do të heqte dorë nga terrorizmi, si një kusht për marrjen e granteve.    Lufta kundër rebelimit kishte dy qëllime në thelb. I pari ishte për të kontrolluar popullsinë dhe të vrasin rezistencën palestineze. I dyti ishte një alternativë për metodat tradicionale në shuarjen e rezistencës dhe lëvizjet revolucionare. Kjo ideologji është themeluar në koncepte kolonialiste në kohën e luftës. Pra, kjo bëhet e nevojshme për ushtritë që butësisht të fitojnë betejën .
 

      USAID-i dhe shtet-ndërtimi
 

   Strategjia për ndërtimin e shtetit palestinez është përforcuar nga programet ekonomike dhe sociale që synojnë  për të fituar zemrat dhe mendjet e popullsisë nën pushtim me programet e zhvillimit .
Plani Fayyad për të ndërtuar institucione shtetërore palestineze duket se ka koinciduar me planin e sigurisë dhe filloi në Bregun Perëndimor nën maskën për të luftuar gjendjen e paligjshmërisë në territoret palestineze. Qëllimi i deklaruar ishte që të zhdukin drogën dhe tregtarët e makinave të vjedhura – akuza që u mbështetën për anëtarët e Fatahut e Brigadës ushtarake të el- Aksa-s,  krahut të Dëshmorëve .
      Për më tepër, shtet-ndërtimi i planit nuk e lidhë të drejtën e kthimit organikisht me qëllimet kombëtare. Edhe pse ajo e përmend, duke i dhënë fund okupimit, e drejta për vetëvendosje  dhe krijimin e shtetit , kjo nuk do të thotë asgjë në lidhje me të drejtën e kthimit. Shumica e planit është në lidhje me ndërtimin e shtetit dhe lë pak hapësirë për luftën nacionale, përveç në dy fjali, ku flet për rezistencën paqësore popullore.
       Në hyrje, plani flet për vendosmëri dhe mbështetjen arabe dhe ndërkombëtare, si parakushte për arritjen e pavarësisë. Kjo është ajo ku programet e USAID-it vijnë, por me këtë përpiqen për të mbuluar një pjesë të këtij durimi, përmes asistencës teknike, programeve të kredisë, dhe projekte për të rehabilituar kalimet kufitare .
       Projekti ka për qëllim për të lehtësuar lëvizjen e mallrave palestineze nëpërmjet pikave kufitare. Ajo përfshin teknologjinë më të mirë, dhe ngritjen e kapaciteteve të kompanive palestineze për të shkurtuar vendkalimin kufitar. Megjithatë, ata e injorojnë faktin se prioritet i tij është të largojë kalimet dhe postblloqet ushtarake, sesa që i bën ato më praktike.
 

        Rezistenca është terrorizmi që minon shtetin
 

    Përmes partneriteteve të drejtpërdrejta dhe të tërthorta me PNA , USAID-i siguroi një përkufizim të terrorizmit në Palestinë , kufizimin, deri në përfundim, të lëvizjeve të rezistencës. Një nga qëllimet e tij është duke luftuar kundër kushteve dhe rrethanave që ushqejnë terrorizmin (lexo –rezistencën)  dhe komunitet që e mbartë atë, të gjitha këto me qëllim të krijimit të themeleve të forta për ndërtimin e shtetit të ardhshëm palestinez.
        USAID-i e shndërroi çështjen e luftës kundër terrorizmit në praktikë përmes kërkimit të bamirësisë, ndihmave, për të nënshkruar një deklaratë se heqë dorë nga terrorizmi, si një kusht për marrjen e granteve. Organizatat tjera ndërkombëtare, madje edhe ato evropiane, nuk e kanë këtë kusht .
 
       Përkufizimi i terrorizmit, sipas USAID, kërkon kushte, që asnjë nga përfituesit e projektit të janë anëtarë të Hamasit ose fraksioneve të tjera të rezistencës, si Fronti Popullor për Çlirimin e Palestinës. Ajo kërkon, gjithashtu, një deklaratë të qartë e cila nëkupton se rezistenca nga palestinezët është veprim terrorist dhe kundër parimeve dhe vlerave amerikane.
       Për shembull,  sipas dokumentit, terrorizëm do të thotë se në qoftë se ndodh një aksident me makinë jashtë një projekti  të shëndetësisë e përkrahur nga USAID-i , viktimat nuk mund të trajtohen në qoftë se ata janë anëtarë në një fraksioni të rezistencës. Kjo, gjithashtu, do të thotë që një fshat në Bregun Perëndimor nuk mund të marrin një grant për riparimin e rrugës në qoftë se këshilli i fshatit ka në përbërjen e tij  anëtarë të Hamasit. Kështu ndodhi në një rast në Betlehem në vitin 2007, kur për financimin e komunës dhe rehabilitimi e rrugëve fondi ishte ndërprerë për shkak se këshillarët e fshatit ishin anëtarë të Hamasit! 
     Megjithatë, kushtet për grante nuk ndalet vetëm me firmosje të deklaratën kundër. Ato përfshijnë një kontroll të plotë të sigurisë për anëtarët e bordit të institucionit dhe stafin e projektit nën sistemin Partner Verifikues ( PVS ). Emrat e tyre janë hetuar nga ana e njësive të inteligjencës dhe forcave okupuese sigurisë PNA në Ramallah . Nëse njëri prej emrave të ndodh që të ketë një histori të luftës ose orientime politike drejt një fraksioni rezistencës, atëherë, projekti do të refuzohet.
 

           Programet për të ndërprerë burimet rezistencës
 

      Një rishikim i shpejtë dhe i thjeshtë i programeve që lidhen me demokracinë, qeverisjen lokale, media, sundim të ligjit, dhe të menaxhimit të konfliktit do të tregojë nivelin e shqetësimit që ka agjencia amerikane. Ajo ka drejt për ndërtimin e një shoqërie palestineze që kërkon paqë me armikun izraelit duke u bazuar në planin që ka si zgjidhje krijimin e dy shteteve.
      Në rastin palestinez, plani Fayyad dhe USAID- me programe janë duke vepruar pa pushim për të promovuar idenë e shoqërisë civile , e cila tejkalon kufijtë nën emrin e shoqërisë civile globale . Kjo është në përputhje me planet e shtet-ndërtimit -Fayyad, të cilat flasin për një zgjidhje me dy shtete, kjo do të thotë fund lirisë,  të drejtës për  vetëvendosje,  pa përmendur të drejtën e kthimit .
      Opinioni i USAID-it për mediat, konsiderohet një mjet i rëndësishëm për të mbështetur rezistencën dhe fut konceptin e çlirimit, që bazohet në idenë se palestinezët në sektorin e mediave përballen me pengesa, duke përfshirë efektet e padëshiruara të mjedisit të paqëndrueshëm politik. Kjo është një referencë për konfliktin mes Fatahut dhe Hamasit dhe ndikimet e lidhura, pozicionet, dhe sfidat.
     Megjithatë, pavarësisht këtyre sfidave, sipas USAID-it, mediat palestineze ishin në gjendje për të provuar aftësinë e tyre për t’u përshtatur dhe për të krijuar një terren pjellor për media të pavarura dhe pluraliste, të cilat nuk e shohin Izraelin si një armik, por një partner për paqe.
      Gurthemeli i tretë në eliminimin e burimeve të rezistencës dhe komunitetit të tij është mundësuar nëpërmjet pajtimit, me projekte të menaxhimit në Bregun Perëndimor dhe Gaza, të cilat synojnë të mbledhin të gjitha grupet që përfaqësojnë komunitetin lokal rreth një tryezë për të trajtuar shkaqet e për të fshehur konfliktin palestinezo- izraelit. 
     Programet e USAID-it për menaxhimin e konflikteve dhe ndërmjetësimin përfshijnë avokatët e trajnimit, ekspertë në psikologji, planifikuesit urban, arsimin e përgjithshëm, dialogun, mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, programet e  përbashkëta palestinezo- izraelite,  programet mjedisore, si dhe krijimin e një serije televizive palestinezo- izraelite.
 

Bregu Perendimor si Zona e Gjelbër
 

     Sipas ish- drejtorit të CIA-s amerikane, Dejvid Petraeus, zona e gjelbër është zonë që nuk mund të prodhojë apo të përmbajë lëvizjeve të rezistencës. Ai gëzon paqen dhe sigurinë dhe mund të eksportojë atë për fqinjët e saj .
     Në rastin palestinez,  plani shtet-formues Fayyad dhe programet  e USAID-it janë duke vepruar papushim për të promovuar idenë e shoqërisë civile , e cila tejkalon kufijtë nën emrin e shoqërisë civile globale . Kjo është një nga mjetet më të liga të financimeve të huaja në zbatimin e programeve për të çmontuar shoqërinë , e cila është inkubatori kryesor i lëvizjeve së rezistencës .
     Këto shoqata kërkojë për të formësuar mendjet e të rinjve nëpërmjet promovimit të demokracisë dhe të shoqërisë civile si mënyrat më të mira për zhvillimin e politikave në komunitetin palestinez.
 
     Megjithatë, ata e injorojnë faktin se Palestina është nën pushtim, dhe ekziston një nevojë për të planifikuar çlirimin e saj para se të mendohet  në lidhje me qeverisjen dhe zhvillimin e komunitetit politik.
       Sipas konceptimit të zakonshëm , OJQ-të janë të bazuara në një ndjenjë të një identiteti të përbashkët, e cila tejkalon ndjenjat kombëtare, duke i lidhur njerëzit nëpërmjet rrjeteve globale. Më shumë se kaq, shkaku i OJQ-ve është i përkushtuar për solidaritetin ndër- kufitar, do të thotë se kjo tejkalon kufijtë kombëtarë, qasja në financim bëhet më e lehtë.
       Në mënyrë të qartë, se çfarë është menduar këtu nuk është ndërkombëtarizimi në fytyrën e imperializmit dhe sionizmit për shembull. Solidariteti i tillë nuk mund ndodh duke mohuar pavarësinë dhe bashkimin kombëtar, por duke e përforcuar atë. Kjo do të thotë se shoqëria civile globale është një skemë që përfundimisht e copton  përkatësinë kombëtare .