Arma më e fuqishme kundër ultra-globalizmit

nga Andrey Fursov | Publikuar në Gus. 6, 2023, 3:54 a.m.

Pse Sparta mundi Athinën? Sepse Sparta kishte një sistem më të lashtë; ky sistem krijoi një situatë ku hendeku social dhe pabarazia sociale nuk ishin shumë të forta. Apo pse nomadët i rrihnin gjithmonë bujqit për periudha të gjata kohore? Sepse tek nomadët pushteti dhe populli ishin të bashkuar. Ky është themeli i drejtësisë sociale. Kështu, drejtësia sociale është arma më e fuqishme sociale për ata të cilët duan t'i rezistojnë ultra-globalizmit.

Është shumë e vështirë që të minosh një shoqëri të bazuar në drejtësinë sociale.

Le t'a shikojmë historinë. Për shembull, Athina dhe Sparta. Pse Sparta mundi Athinën? Sepse Sparta kishte një sistem më të lashtë; ky sistem krijoi një situatë ku hendeku social dhe pabarazia sociale nuk ishin shumë të forta.Apo pse nomadët i rrihnin gjithmonë bujqit për periudha të gjata kohore? Sepse tek nomadët pushteti dhe populli ishin të bashkuar. Për të dhënë një shembull tjetër: Në shtetin frank, dinastitë sunduese të Merovingëve dhe Karolingëve vinin nga rajoni më i varfër. Aty autoriteti dhe populli ishin të bashkuar. Ky është themeli i drejtësisë sociale. Kështu, drejtësia sociale është arma më e fuqishme sociale për ata që duan t'i rezistojnë ultra-globalizmit.

Është shumë e vështirë që të minosh një shoqëri të bazuar në drejtësinë sociale. Një shoqëri në të cilën shteti është i fortë dhe që zbaton drejtësinë sociale mund të shkatërrohet por jo të mposhtet. Dhe nëse vlerat tradicionale janë të forta në këtë shoqëri, atëherë ajo nuk do të mposhtet kurrë.

Lufta aktuale për vlerat tradicionale është kryesisht fillimi i luftërave të klasit të parë të shoqërisë post-kapitaliste. Njerëzit nuk duan të privohen nga sfera shpirtërore, e cila është bërë mjeti kryesor i prodhimit. Nëse feudali konfiskonte tokën, kapitalisti materializonte edhe punën. Në shoqërinë e re, do të përcaktohen nevojat, lidhjet shoqërore dhe hapësira shpirtërore e një personi.Burimi : Katehon