Uebinari i Kuvajtit Diskuton 'Problemi i Sëmundjeve Pandemike në Qytetërimin Islam'

Publikuar në Jan. 6, 2021, 5:02 a.m.

Organizata Islame për Shkencat Mjekësore në Kuvajt organizoi një uebinar të titulluar "Problemi i Sëmundjeve Pandemike në Qytetërimin Islam dhe Zgjidhjet".

Sipas faqes së internetit të al-Sharq, programi u mbajt në bashkëpunim me një numër juristësh dhe ekspertësh në shkencat mjekësore, sociale dhe ekonomike nga vende të ndryshme me 25 dhe 26 Dhjetor 2020.

Pjesëmarrësit hulumtuan 25 studime kërkimore, si dhe pikëpamjet juridike të Islamit mbi aspekte të ndryshme të sëmundjeve pandemike, pasojat dhe ndikimet e tyre.

Pikëpamjet e studiuesve myslimanë rreth sëmundjeve pandemike dhe ndikimet e tyre në familje dhe shoqëri, dhe përhapja e imoralitetit gjatë pandemive u diskutuan gjithashtu në uebinar.

Temat e tjera të programit përfshinin mënyrën e parandalimit të përhapjes së koronavirusit, lloje të ndryshme të vaksinave dhe pikëpamjet e juristëve në këtë drejtim, pasojat ekonomike të pandemisë dhe zgjidhjet islamike për probleme të tilla.Burimi : IQNA