Seyed Mohammad Marandi

Seyed Mohammad Marandi është profesor i Studimeve të Amerikës së Veriut dhe dekan i Fakultetit të Studimeve Botërore në Universitetin e Teheranit.

  • image