Qendra Islamike në Hamburg program me pyetje-përgjigje fetare

Publikuar në Mars 19, 2017, 1:40 a.m.

Qendra Islamike në Hamburg ka mbajtur një program të xhumanë  në mbrëmje me pyetje e përgjigje fetare.

Sipas faqes të internetit të qendrës, dijetari fetar M. Mirbakiri iu përgjigj pyetjeve të pjesëmarrësve rreth ideologjinë Islame dhe mësimeve fetare.

Ka pasur pyetje duke filluar nga pagabueshmëria e  Profetit Musa (a.s.) deri te arsyeja  pse emrat e pagabueshëm të Imamëve (a.s.) nuk janë përmendur në Kur'an.

Ka pasur edhe këndim të Kur’anit  të disa nga ajetet e fundit të sures el-Huxhurat të Kur'anit të Shenjtë, pas së cilës M. Mirbakiri elaboroi rreth  kuptimeve dhe koncepteve të ajetev Kur’anore.

Programi u mbajt para inaugurimit të Garave të Pesta Kur’anore në Qendrën Islame në Hamburg. Burimi : IQNA News