Shejh Muhammed Hassan Akhtari: Xhamia qendër e rëndësishme dhe boshti i komunitetit

  • Shejh Muhammed Hassan Akhtari, Sekretar i Përgjithshëm  i Asamblesë Botërore të Ehl ul Bejtit
Publikuar në Gus. 30, 2016, mesnatë

Shejh  Muhammed Hassan Akhtari, Sekretar i Përgjithshëm  i Asamblesë Botërore të Ehl ul Bejtit,  në një intervistë ka thënë se Imamët luajnë rol të rëndësishëm në tërheqjen e njerëzve në xhami që askush tjetër nuk është i barabartë me ta në këtë drejtim.

Ai shtoi se: Nëse xhamia  bëhet burim referimi për njerëzit nëpërmjet përpjekjeve të një Imami, atëherë komuniteti do të konsiderojë xhaminë si një qendër gjithashtu. Ai theksoi se: Imamët mund të ofrojnë njerëz në xhami dhe  të krijojnë një lidhje të fortë mes njerëzve dhe në xhami  me sjellje të këndshme dhe të pranueshme, me deklarata e argumenteve të thella shkencore dhe fetare, si dhe për subjektet e dëshiruara. Prandaj  hoxhallarët, imamët luajnë rolin më të rëndësishëm që xhamitë të bëhën qendrat e komunitetit.

Ai pastaj shpjegoi: një nga problemet tona është se nuk ka xhami në shumë zona rurale. Për t'u marrë me këtë çështje qeveria duhet të ndajë buxhet për ndërtimin e xhamive në zonat ku nuk ka ndonjë xhami. 

Së pari ne duhet të ndërtojmë xhami, atëherë t’i përkrahim  njerëzit që të jenë të pranishëm në mënyrë aktive në xhami. Kjo prani patjetër do të çojë në rrugën që xhamitë të bëhen qendra të komunitetit.

Një xhami është një bazë fetare dhe kulturore. Pasi të kemi të ndërtuar xhami,  ne duhet të fillojnë të përdorin potencialin intelektual dhe racional në xhami. Autoritetet duhet të theksojnë faktin se xhamitë janë baza, themeli i fesë. Për këtë arsye ata duhet të marrin përsipër për përhapjen e ideve fetare, njohurive  fetare, me argumente shpirtërore në mënyrë serioze, të përkushtuar. Gjithashtu,  imamët veprimtarë  dhe Këshilli i Dijetarëve kanë mundësi të çojnë të udhëzojnë  që  xhamitë të zhvillojnë veprimtarinë  drejt qëllimeve  më të larta që mund të kenë efekte pozitive  në komunitet. 

Xhamitë të cilat janë dinamike dhe aktive dhe kanë shumë pjesëmarrës mund të ndihmojnë  që të bëhen qendra të komunitetit. Në mënyrë që të bëhet një xhami vërtetë dinamike, ne duhet të hapim rrugën për plotësimin e nevojave intelektuale, ideologjike dhe fetare të popullsisë duke i konsideruar ato shkencore dhe racionale.   Xhamitë mund t’i përmbushin nevojat shpirtërore të popullit.  Kështu, në qoftë se argumentet shkencore të propozuara  janë të lidhura me çështjet dhe nevojat e ditës, ato do të jenë shumë efektive dhe rrjedhimisht do të çojë në rrugën që xhamia të bëhet qendër e komunitetit.Burimi : Abna24