Përkushtimi, bindja, veprimi i muslimanëve me Kur'an forcon unitetin

  • Huxhat al-Islam Muhammed Hassan Fazel Golpaygani
Publikuar në Qershor 30, 2016, mesnatë

Duke iu drejtuar një grupi  njerëzish në qytetin e Iranshahr, Huxhat al-Islam Muhammed Hassan Fazel Golpaygani tha:

Përkushtimi i muslimanëve shiitë dhe muslimanëve sunnitë ndaj Kur'anit dhe mësimeve të tij është reagimi më i mirë ndaj veprimeve sektare e kundërshtarëve të Islamit.   

Huxhat al-Islam Golpaygani tha  për Hawzah se Ramazani është muaji i adhurimit, nënshtrimit, bindjes dhe vetë-pastrimit, që është për shkak të shpalljes së Kur'anit gjatë këtij muaji. 
Duke theksuar rëndësinë e leximit, këndimit, të kuptuarit dhe zbatimit të  Kur’anit në jetën e përditshme të njerëzve, si aktivitete të mëdha gjatë këtij muaji, vazhdoi ai, respektimi  muslimanëve shiitë dhe sunnitëve për  Kur'anin dhe mësimet e tij është reagimi më i mirë ndaj veprimeve sektare e  kundërshtarëve të Islamit.
Pedagogu i seminari shtoi: Forma më e rëndësishme e respektimit të Kur'anit është zbatimi i mësimeve të tij të cilat rezultojnë në udhëzimin e njeriut dhe lumturinë në jetë.
Ramazani është muaji i bekimeve dhe lumturisë, është muaji i frymëzimeve Kur'anore, ajo që ka rëndësi më shumë gjatë këtij muaji është se sa Kur’ani ndikon në zemrat dhe sjelljet tona, prandaj ne duhet të kushtojnë kohë dhe vëmendjen tonë leximit të Kur'anit dhe të veprojë në bazë në mësimet e tij në mënyrë që të çojmë mënyrë jetës sipa Kur'anit.

Dijetari musliman shia më tej tha:

Vazhdimi i këtyre programeve Kur'anore në këtë qytet shërben si një faktor unifikues mes muslimanëve shiitë dhe vëllezërve muslimanë sunni.  Ajo gjithashtu forcon lidhjet fetare dhe vëllazërinë mes muslimanëve
Duhet të përmendet se falja e namazit me xhemat, këndimi i Kur’anit  si dhe duke iu përgjigjur pyetje fetare të njerëzve janë në mesin e programeve të mëdha  tha Huxhat al-Islam Fazel Golpaygani  në qytetin e Iranshahr gjatë muajit të Ramazanit.