Lutja nga Ajetullah Sejjid Ali Khamenei

  • None
Publikuar në Qershor 13, 2016, mesnatë

Lutja nga Ajetullah Sejjid Ali Khamenei