Dijetari musliman: Feja e profetit Muhammed është fe e drejtësisë dhe mirësisë

  • Ajetullah Muhsin Araki
Publikuar në Tet. 5, 2015, mesnatë

Sekretari i Përgjithshëm i Forumit Botëror për Afërsinë e Shkollave Islame të Mendimit vuri në dukje se feja e profetit Muhammed (a.s.) i fton njerëzit në fe të drejtësisë dhe mirësisë. 

Duke folur në një takim gjatë vizitës së delegacionit egjiptian në Iran me përbërje nga reporterët  dhe gazetarët e lajmeve, Sekretar i Përgjithshëm i Forumit Botëror për Afërsinë e Shkollave Islamike të Mendimit, Ajetullah  Muhsin  Araki theksoi rolin e thellë të mediave dhe gazetarëve në gjendjen e tanishme të Botës Islame.

Kryetari i Qendrës të Unitetit të Lartë  foli rreth pengesave në Botën Islame dhe vuri në dukje problemet aktuale të muslimanëve që janë zhytur në gjakderdhje nga ata që pretendojnë se janë muslimanë.  

Këta njerëz të ofrojë nevojat e tyre në maskën e fesë për njerëzit, tha Ajetullah i madh dhe vazhdoi duke shtuar atë që ata e projektojnë si një fe që është kundër parimeve Islame dhe mësimeve të cilat ftojnë njerëzimin në drejtësi dhe mëshirë.

Për Ajetullah Arakin, muslimanët duhet të jenë të përmbajtur në përballje të ndryshme nga çdo lëvizje ekstremiste. Ata duhet të jenë të bashkuar shumë mirë kundër grupeve tekfiriste dhe ekstremistë të tjerë në situatën e tanishme. 

Për shumicën, një autoritet fetar, që heshtë nuk e mohon dhunën, atëherë nga heshtja sigurohet baza për armiq për të përmbushur qëllimet e tyre të këqija. Duke pasur këtë parasysh,  është detyrë e muslimanëve për të vepruar shpejt dhe me kujdes.

      Burimi : TNA