Ajetullah Xhevadi Amuli: Xhamia nuk është vetëm vendi i adhurimit

  • Ajetullah Xhevadi Amuli
Publikuar në Shta. 22, 2015, mesnatë

Ajetullah Xhevadi Amuli,  duke theksuar mbi kërkesën e diskutimeve akademike në xhami, tha se xhamia nuk është vetëm vendi i adhurimit, namazit, faljes, për më tepër ajo është vendi i unitetit dhe solidaritetit.

Ceremonia e përurimit të Xhamisë së Imam Hassan Muxhteba është organizuar në zonën Chalka e Damavand, ku Ajetullah Xhevadi Amuli,  Huxhat ul Islam Haxh Ali Akberi, kryetari i qendrave të xhamive, përfaqësuesit  lokalë dhe njerëzit fetarë të Damavand kanë marrë pjesë.

Ajetullah Xhevadi Amuli, ndërsa ishte duke treguar për aktivitetet e xhamive, ka thënë se imami i namazit  dhe Këshilli i Besimtarëve të xhamisë mund  të luajë rol të rëndësishëm në aktivitetet e xhamisë.

Ai më tej tha se xhamia është e lidhur me pastërtinë dhe dëlirësinë dhe ky është vend për njerëzit e devotshëm.

Ajetullah Xhevadi Amuli, tha se ne duhet të fokusohemi në këtë pikë se vetëm njerëzit e tillë që tubohen në xhami të cilat janë duke kërkuar për dëlirësi. Kjo është arsyeja pse njerëzit në xhami janë konsideruar si specialist të dëlirësisë.

Ai, duke theksuar në drejtim të rolit të xhamisë në suksesin dhe mbijetesën e revolucionit Islamik, tha se xhamitë kanë luajtur rol të rëndësishëm në revolucionet Islamike dhe ky sistem u krijua me ndihmën e xhamive, sepse në qoftë se njerëzit fetarë ndërmorin hapin  ata të arrijnë në destinacionin e tyre.

Autoriteti fetar i Kumit më tej tha se xhamia nuk është vetëm vendi namazit, faljes, i adhurimit, por edhe diskutimet akademike dhe fetare duhet të organizohen në xhami dhe personi që viziton xhaminë  ka mundësinë të mësojnë diçka.Burimi : Shabestan