Delegatët nga Ukraina erdhën në Xhaminë e Shenjtë të Imam Husejnit

  • None
Publikuar në Jan. 11, 2015, 1 a.m.

Delegatët nga Ukraina të Shoqatës Islame të Ehl ul-Bejtit, me ftesë zyrtare, arritën në Xhaminë e Shenjtë të Imam Husejnit.

   

Motivi është që të njoftohen me institucionet dhe nismat e Mauzoleut, Xhamisë së Imam Husejnit dhe rolin e saj në përhapjen e mesazhit të Imam Husejnit në botë.

   

Delegatët patën rastin të njoftohen më tej me programin mësimor të studimeve në Shkollën e Imam Husejnit dhe mekanizmat që zbatohen aty gjatë mësimdhënies. Shkolla, gjithashtu, i jep rëndësi të madhe shkollimit të studentëve ndërkombëtarë nëpërmjet programeve të saj online.

   

Shkolla ka 35 degë në Irak dhe tërheq pothuajse 100 mijë studentë çdo vit në kurset vjetore e saj gjatë verës. Përveç kësaj, për të ndjekur edukimin fetar, studentët zhvillojnë aftësitë për t'u bërë avokatë që flasin për ngjarjet e mëdha fetare dhe të marrin pjesë në xhami në namazin me xhemat. 

   

Ekipi ukrainas falënderoi Shejh Abdul-Mehdi El-Kerbala'in për ftesën e tij të bekuar dhe që ju bëri të mundshme për të vizituar Xhaminë e Shenjtë dhe për të shikuar projektet e ndryshme.Burimi : Imam Husejn