Neo-kompradorët: këmbësorët e majtë të imperializmit / Rishikimi i librit të James Petras "OJQ-të: Në shërbim të Imperializmit"

Publikuar në Mars 2, 2023, 2:08 a.m.

Nevoja e imperializmit për neo-kompradorë e ktheu aktivizmin politik në një treg pune. Kështu, intelektualë të papunë dhe të majtë të padisiplinuar filluan të konkurrojnë për t'ua shitur përvojën dhe potencialin e tyre revolucionar interesave imperialiste.

Rishikimi i librit të James Petras "OJQ-të: Në shërbim të Imperializmit"

Vepra e James Petras ‘OJQ-të: Në shërbim të Imperializmit’ ekspozon shkencërisht imperializmin në shoqëritë bashkëkohore të Jugut Global. Autori rrjedh nga premisa se kapitalizmi, dhe për rrjedhojë imperializmi, po evoluon vazhdimisht në një përpjekje për të përjetësuar vetveten. James Petras i merr neo-kompradorët si njësi analize në rishikimin e tij mbi imperializmin.

Arsyeja e këtyre përpjekjeve është një zhgënjim i thellë me diskursin e majtë bashkëkohor, i cili shtrembëron Socializmin Shkencor nën pretekstin e modernizimit të një teorie të vjetëruar, duke përdorur formula revolucionare për ta transformuar atë në një ideologji të aktivizmit politik të institucionalizuar nga OJQ-të dhe të mbështetur nga fondet perëndimore.

Premisat e Kuptimit të Imperializmit të Petrasit

Premisa e parë: Imperializmi është një nënprodukt i domosdoshëm i zhvillimit të kapitalizmit. Ai varion nga institucionalizimi i konkurrencës së lirë deri tek zhvillimi në mënyrë monopolistike duke punësuar banka dhe më pas duke lëvizur industritë jashtë shtetit për të përfituar nga puna e lirë dhe burimet e grabitura.

Premisa e dytë: Kolonializmi del përpara imperializmit si një epokë e përparuar në histori. Ushtritë e Britanisë së Madhe dhe Francës udhëhoqën pushtimet e tyre për të kolonizuar kombet e tjera: për të plaçkitur burimet e këtyre kombeve përmes pushtimit të drejtpërdrejtë dhe për të shfrytëzuar popujt e tyre për qëllimet e tyre.

Premisa e tretë: Imperializmi, ashtu si kapitalizmi nga i cili u zhvillua, kushtëzohet nga një kontradiktë shfrytëzuese. Kontradikta e fshehur kanalizohet (ose balancohet) drejt zgjidhjes nga një kundër-forcë revolucionare (partia parti antiimperialiste, parti e proletariatit) që synon të mohojë imperializmin dhe kapitalizmin dhe të përmbysë kështu status quo-në.

Premisa e katërt: Forcat reaksionare synojnë të përjetësojnë kontradiktën e shfrytëzimit. Ajo që është e re për James Petras dhe një grusht akademikësh socialistë të disiplinuar antiimperialistë është njohja se forcat reaksionare (aktorët dhe taktikat) që synojnë të përjetësojnë shfrytëzimin kanë evoluar historikisht në mënyrë dinamike për të arritur rezultatet më të mira. Petras supozon aktorë që adresojnë në demografi të ndryshme, duke përdorur taktika të ndryshme si karotat dhe shkopinjtë për të nxitur ose terrorizuar demografi të ndryshme.

Kontradikta e shfrytëzimit e fshehur në kapitalizëm shtrihet në imperializëm, në fund të fundit, ky i fundit është një nënprodukt i të parës. Shfrytëzimi i punëtorëve nga kapitalistët zhvillon një dimension ndërkombëtar përtej atij kombëtar.

Transferimi i shfrytëzimit në periferi u zbatua fillimisht nga pushtimi i drejtpërdrejtë dhe/ose vendbanimet (d.m.th. kolonializmi), më pas me kontrollin e ndërmjetësuar (d.m.th. kompradorizmi) dhe më pas nga lëvizjet kolektive shoqërore (d.m.th. neo-kompradorizmi).

Kompradorët në Azinë Jugperëndimore

Kolonitë evropiane të kolonëve u zhdukën ngadalë në mbarë botën për shkak të shfaqjes së lëvizjeve çlirimtare indigjene, si dhe konfliktit të tyre me perandorinë amerikane. Imperializmi zëvendësoi kolonializmin si regjim ndërkombëtar i shfrytëzimit sistematik. Taktikat e hegjemonisë koloniale u zëvendësuan nga taktikat e hegjemonisë imperialiste. Një taktikë e imperializmit ishte konsolidimi i ish-regjimeve indigjene të lidhura me kolonializmin duke emëruar borgjezinë lokale (dhe/ose feudalët) me lidhje të ngushta me ish-kolonizuesit si klasë sunduese. Kjo formulë qeverisëse i lejoi kolonistët të mbronin interesat e tyre në kolonitë e tyre të mëparshme të kolonëve nën maskën e vetëvendosjes.

Vendet e Mesdheut Lindor

Në Liban, çlirimi nga kolonializmi francez la pas një grusht familjesh sunduese të klasës së lartë të përbëra nga një elitë e larmishme urbane. Disa oligarkë ishin të lidhur ngushtë me francezët nga përkatësia fetare, lidhjet familjare dhe, më e rëndësishmja, interesat e përbashkëta. Në Irak dhe Jordani, dinastitë Hashemite zëvendësuan kolonializmin britanik.

Gjiri

Delegimi i autoritetit në Gji ishte i ndryshëm. Arabia dhe Irani nuk u kolonizuan, por edhe ata ranë viktima të bashkëpunëtorëve vendas që kanë lidhje me Britaninë. Në Iran, dinastia Pahlavi u emërua për të sunduar këtë vend aziatik të pasur me naftë. Përtej Gjirit, klani Saud dominoi të gjithë Arabinë duke sulmuar dhe vrarë fise të ndryshme të Gadishullit, dhe më pas krijoi lidhje me britanikët për të nxjerrë dhe eksportuar naftë.

Palestina

Palestina është i vetmi përjashtim nga tendenca e sundimtarëve vendas për të zëvendësuar kolonialistët. Kolonializmi britanik u zëvendësua nga Sionizmi si autoriteti qeverisës në Palestinë. Edhe pse “Izraeli” është një entitet kolonialist, ai nuk bie nën ombrellën e regjimit ndërkombëtar të kolonializmit europian, por më tepër nën ombrellën e regjimit ndërkombëtar të imperializmit amerikan Pax. Është e qartë se "Izraeli" po vepron si një "bazë e avancuar ushtarake amerikane" në rajon.

Njohja e neo-kompradorëve

Dekolonizimi neutralizoi perandoritë koloniale të Francës dhe Britanisë së Madhe, duke lënë pas shumë shtete kombe relativisht autonome. Imperializmi zëvendësoi kolonializmin. Shtetet e Bashkuara trashëguan dominimin e tyre mbi fuqitë paraardhëse evropiane.

Klasa e kompradorit është klasa borgjeze e caktuar nga ish-kolonialistët dhe më vonë nga imperialistët bashkëkohorë për të vepruar në vend të tyre. Të ardhur nga familje feudale, këta kompradorë ishin natyrshëm të pasur dhe me ndikim. Autoriteti i tyre mbi të afërmit e tyre u përforcua më tej nga angazhimet e tyre ndaj shefave të tyre jashtë shtetit.

Në të kundërt, klasa neo-kompradorore nuk kushtëzohet domosdoshmërisht nga karakteri i saj borgjez (d.m.th., një neo-komprador nuk është i detyruar të zotërojë mjetet e prodhimit). Neokompradorët janë shtresa intelektuale e shtresave të mesme dhe të ulëta. Ata ngjiten në hierarkinë e klasave shoqërore përmes fluksit të kapitalit të huaj të derdhur në to nga bosët e tyre jashtë shtetit.

Drejtuesit e OJQ-ve

James Petras, definon neo-kompradorët si udhëheqës të OJQ-ve të mbështetur nga fondet/organizatat perëndimore si National Endowment for Democracy (NED) dhe derivate të tjera si Fondacioni i Shoqërisë së Hapur, Instituti Kombëtar Demokratik, Fondacioni Evropian për Demokraci, Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, Instituti i Politikave të Lindjes së Mesme, Instituti Ndërkombëtar Republikan. Ka versione evropiane të tyre, si Fondacioni Evropian për Demokraci, i cili vepron si një front për financimin e mbuluar të shtetit për organizatat joqeveritare.

Fondi NED u krijua në vitet 1960 nga Presidenti amerikan Lyndon Johnson si një alternativë ndaj financimit të fshehtë të CIA-s me qëllim të luftës ideologjike, veçanërisht gjatë luftës së ftohtë midis SHBA-së dhe BRSS-së. Pasi u zbulua se gazetat private dhe partitë në Evropën Lindore po merrnin financime të CIA-s, Presidenti Johnson, për të shmangur tensionet diplomatike me vendet komuniste në forumet ndërkombëtare, zgjodhi ta transformojë këtë marrëdhënie sponsor-blerës jashtë shtetit, NED, në një mekanizëm privat-privat dhe jo në një mekanizëm publik-privat. Për më tepër, amerikani (bamirësi!) Georges Soros, themeluesi i Fondacionit të Shoqërisë së Hapur, luajti një rol kyç në planifikimin e revolucioneve me ngjyra që çuan në kolapsin e socializmit në Evropën Lindore.

Këto OJQ, drejtuesit e të cilave janë klasa neo-kompradorore, janë veçanërisht të shqetësuara me formësimin e narrativave dhe përfshirjen e tyre në diskursin politik. Pra, ato janë OJQ në formën e partive apo gazetave, si grupet e mendimit, sigurisht që nuk po flasim për OJQ si Mjekët që nuk Njohin Kufij.

Klasa jo prodhuese

“Udhëheqësit e OJQ-ve mund të përfytyrohen si një lloj grupi neo-komprador që nuk prodhon asnjë mall të dobishëm, por funksionon si një shërbim për vendet donatore. Ata kryesisht e tregtojnë varfërinë brenda vendit për përfitime individuale.” (J. Petras, 2007, f. 430).

Biznesi i OJQ-ve është "punë joproduktive” sepse është e orientuar drejt shërbimeve dhe nuk prodhon asnjë mall. Megjithatë, edhe lloji i shërbimeve që ofrojnë është i veçantë. Nuk do të ishte e drejtë që ata t'i vendosnim në të njëjtën klasë me mësuesit, infermierët dhe punonjësit socialë që ofrojnë shërbimet e nevojshme për zhvillimin dhe përparimin e shoqërisë. Ndërsa shumë drejtues të OJQ-ve e paraqesin veten si aktivistë me kohë të plotë për të drejtat e njeriut, kjo nuk është punë produktive, e nevojshme apo politike. Edhe pse nuk janë pjesë e borgjezisë kombëtare, siç përshkruan Petras, ata përfitojnë nga varfëria e të afërmve të tyre për të fituar mbështetjen popullore për lëvizjen e tyre që synon të promovojë sigurinë dhe interesat ekonomike të imperializmit në këmbim të pagave të qëndrueshme dhe të larta që i lejojnë ata të ngjiten në shkallët më të larta të hierarkisë sociale.

Intelektualët që përdorin diskursin e majtë

Një karakteristikë tjetër e neo-kompradorëve që Petras vë në dukje është lloji i sfondit intelektual dhe diskursit që ata përdorin për të mobilizuar njerëzit.

"OJQ-të po përvetësojnë gjuhën e së majtës: 'pushteti popullor', 'fuqizimi', 'barazia gjinore', 'zhvillimi i qëndrueshëm', 'lidershipi nga poshtë lart' etj. Problemi është se kjo gjuhë varet nga korniza e bashkëpunimit të institucioneve shtetërore dhe donatorëve më të ulët që komandojnë aktivitetet e tyre.” J. (J. Petras, 2007, f. 434).

Duke vendosur këto rrjete neo-Komprador, imperializmi gjithashtu përfitoi nga e keqja e tij (d.m.th. kushtet shoqëruese shfrytëzuese të neoliberalizmit) për të përshpejtuar këmbësorinë 'revolucionare'.

“Rritja e lëvizjeve dhe betejave radikale socio-politike siguroi një mall fitimprurës që ata mund t'i shesin intelektualëve të vjetër radikal dhe të ashtuquajtur popullor dhe organizatave private dhe publike të lidhura ngushtë dhe të financuara nga kompanitë dhe qeveritë e shumëkombëshe evropiane dhe amerikane.” (J. Petras, 2007, s. 432).

Nevoja e imperializmit për neo-kompradorë ka shndërruar aktivizmin politik në një treg punësimi. Kështu, intelektualët e papunë dhe të majtët e padisiplinuar filluan të konkurrojnë për të shitur përvojat dhe potencialet e tyre revolucionare për interesat imperialiste.

Neo kompradorët mbijnë për të marrë pozicione armiqësore kundër qeverisë gjatë kohës së krizës. Ata kryesojnë lëvizjet shoqërore që kundërshtojnë qeverinë dhe fillojnë të formojnë ligjërimin në favor të interesave ekonomike dhe të sigurisë së shefave të tyre.

Neo kompradorët që janë më pak karizmatikë shërbejnë si informatorë lokalë, duke synuar shefat e tyre për sanksione. Ndërsa, neo kompradorët më karizmatikë kanë detyra më fisnike, siq është formimi i diskursit opozitarë. Ata shpesh e paraqesin veten si aktivistë të të drejtave të njeriut që mbrojnë kauza të tilla si feminizmi, liria queer dhe/ose anti-racizmi.

Shkurtimisht, neo kompradorët po krijojnë një klasë të re socio-ekonomike që është shfaqur si një nënprodukt i imperializmit të vonë, duke çliruar intelektualët nga statusi i tyre i klasës së mesme të ulët.

Ndryshe nga kompradorët

“Financimi opozitar i OJQ-ve nga Perëndimi ishte për të blerë një lloj sigurie në rast se reaksionarët aktualë lëkunden”. (J. Petras, 2007, fq:432).

Megjithëse e krahasueshme me klasën e mëparshme të kompradorëve, klasa e neo kompradorëve ndryshon në thelb. Në rastin e kompradorëve, borgjezia shtyhet të bashkëpunojë me imperializmin nga nevoja për të mbrojtur interesat e saj kombëtare nga një revolucion i mundshëm.

Në rastin e neo kompradorëve, janë kushtet e tyre të vështira ekonomike që i shtyjnë intelektualët të bashkëpunojnë me imperializmin. Ata vetë janë në realitet viktima të imperializmit dhe modelit ekonomik neoliberal që ai imponon. Duke 'revoltuar' për pagesa të rënda, ata po i shpëtojnë agonisë së neoliberalizmit!

Kompradorët janë pjesë e klasës borgjeze, domethënë ata zotërojnë mjetet e prodhimit ose të shërbimit. Neo kompradorët, nga ana tjetër, nuk zotërojnë mjetet e tyre të prodhimit, burimi kryesor i të ardhurave të tyre vjen nga shefat e tyre jashtë shtetit.

Si kompradorët ashtu edhe neo kompradorët veprojnë si agjentë të imperializmit. Të dy synojnë arritjen e objektivave ekonomike dhe të sigurisë të imperializmit. Grupi i parë e bën këtë përmes aparatit shtetëror, ndërsa i dyti kundër aparatit shtetëror. Kompradorët zakonisht përdorin taktika autoritare për të disiplinuar njerëzit në përputhje me qëllimet e imperializmit, ndërsa të dytët i drejtohen popullizmin për të zbutur një revolucion të mundshëm antiimperialist/anti-kapitalist duke bashkëpunuar me opozitën kombëtare në favor të qëllimeve imperialiste.

Neo-kompradorët “veprojnë në nivelin bazë për të neutralizuar dhe ndarë pakënaqësinë në rritje që ka ardhur nga egërsia e ekonomisë”. (J. Petras, 2007, fq:440)

Dinamika komprador dhe neo-komprador: Krahasimi i shembujve iranianë dhe libanez

Neo-kompradorët zakonisht zëvendësojnë kompradorët në rast të një revolucioni popullor.

Në Iran, për shembull, gjatë Luftës së Ftohtë, Shahu i fundit Mohammad Reza Pahlavi kishte shërbyer si bashkëpunëtor kryesor i Shteteve të Bashkuara, nëpërmjet një prej ushtrive më të mëdha, për të mbrojtur Lindjen e Mesme kundër ndikimit të komunizmit dhe nacionalizmit arab. Për shembull, Shahu kishte dërguar ushtarë në Oman për të shtypur revolucionin socialist të quajtur "Kryengritja e Zufarit" që u zhvillua kundër sulltanatit. Ai po ashtu ofroi ndihmë të gjerë për qeverinë e ekstremit të djathtë të Chamoun në vitet 1950 kundër ndikimit në rritje të nacionalizmit radikal arab dhe krijoi një zyrë qendrore për SAVAK (Shërbimi Kombëtar i Inteligjencës dhe Sigurisë iraniane) në Bejrut. Pasi Shahu u përmbys nga Revolucioni Islamik i vitit 1979, i cili vendosi një regjim anti-imperialist në Iran, kompradorët (pra, borgjezia që bashkëpunonte me imperializmin) u ekzekutuan masivisht nga gjykatat revolucionare.

Pas revolucionit, qeveria iraniane u pastrua nga çdo bashkëpunëtor. Imperializmi amerikan filloi të provokonte neo-kompradorët atje që të përpiqeshin të minonin qeverinë tashmë antiimperialiste dhe të realizonin qëllimet e veta të sigurisë dhe ekonomike në Iran.

Neo-kompradorët zakonisht zëvendësojnë kompradorët, por në disa raste ata gjithashtu bashkëveprojnë.

Për shembull, pas Luftës së Korrikut të vitit 2006, OJQ-të në Liban filluan të rriteshin si kërpudha, kur Hezbollahu arriti të impononte ekuacionin e parandalimit në përgjigje të një pushtimi "izraelit" në shkallë të gjerë. Hezbollahu u bë një kërcënim më i spikatur për interesat e sigurisë amerikane dhe në të njëjtën kohë më shumë parti libaneze kërkuan çarmatimin e lëvizjes së rezistencës libaneze.

Në fillim partitë e Koalicionit të 14 Marsit ishin pioniere të kësaj agjende. Koalicioni i 14 Marsit përbëhej nga kompradorë. Shumica ishin pjesë e borgjezisë libaneze, pronarë të bankave dhe pikave të karburantit dhe aksionarë në shumë kompani. Përveç kësaj, së bashku me partitë e Koalicionit të 8 Marsit, ata drejtuan qeverinë libaneze për 18 vjet. Koalicioni i 14 marsit dështoi qartësisht në përmbushjen e objektivit të sigurisë së SHBA-së për çarmatosjen e Hezbollahut, por megjithatë, ata nuk u përjashtuan nga administrata. Hezbollahu vazhdoi të bashkëjetonte me ta sepse sistemi politik i diskutueshëm i Libanit bazohej në ndarjet sektare. Në vitin 2019, në të gjithë Libanin shpërthyen protesta të gjera kundër politikave shfrytëzuese neoliberale të zbatuara nga qeveria dhe bankat libaneze. Protestat synonin qartësisht “rendin” në përgjithësi. Kjo atmosferë e një lëvizjeje radikale socio-politike shërbeu si terren riprodhues i përkryer për neokompradorët e SHBA-së. Ajo që fillimisht filloi si kundërshtim ndaj skemës Ponzi të bankave libaneze dhe politikave neoliberale të qeverisë është kthyer në thirrje për çarmatosjen e Hezbollahut nga partitë dhe platformat mediatike të financuara nga perëndimi.

Neokompradorët dhe kompradorët paraqiten si rivalë, edhe në raste të rralla kur bashkëjetojnë. Këto të fundit zakonisht janë pjesë e elitës qeverisëse, oligarkisë, ndërsa të parat janë të organizuar në OJQ, grupe të vogla opozitare apo media alternative.

"Masa e OJQ-ve ka përfshirë shumicën e intelektualëve publikë "të lirë", të cilët do të braktisin origjinën e tyre klasore dhe do t'i bashkohen lëvizjeve popullore. Rezultati është një hendek i përkohshëm midis krizave të thella të kapitalizmit dhe mungesës së lëvizjeve të rëndësishme revolucionare të organizuara." (J. Petras, 2007, f. 440)Burimi : Al Mayadeen English