Imam Xhafer Sadiku Themeluesi i Shkollës së Juridike Xhaferite

Publikuar në Qershor 24, 2020, 1:36 a.m.

Sot është dita e 25 e muajit të Shevval në kalendarin hënor Hixhri, duke shënuar përvjetorin e martirizimit të Imam Xhafer Sadikut .

Imamati i gjashtë i Imamit shiit zgjati 34 vjet (hënor) (114/733 - 148/765) dhe ishte njëkohësisht me mbretërimin e pesë halifëve të fundit Umajad dhe me atë të dy halifëve të parë abbasidë.

Për shkak të dobësisë së sundimit të Umajadëve në kohën e tij, Imam Sadiku ishte në gjendje të kishte aktivitete relativisht më të gjera studimore.

Shokët, studentët dhe ata që cituan hadithe nga ai thuhet se kanë arritur në katër mijë njerëz.    Shumica e haditheve të Ehl-ul-Bejtit (a.s.)  të regjistruara në koleksionet e haditheve te 12 imameve shia janë nga Imam Sadiku.

Kjo është arsyeja pse Imamije quhet Shkolla Xhaferi.

Imam Sadiku u martirizua në vitin 765 pas në Medine. Ai u varros në Varrezat Baki në Medine përkrah babait të tij Imam Bakirit, gjyshit të tij Imam Sexhadit  dhe xhaxhait të tij Imam Hasanit (a.s.).