Qendra e Fetvave e Egjiptit: Përkthimi i Kur’anit në gjuhët e shenjave në rregull

Publikuar në Shta. 26, 2019, 9:40 p.m.

Dar al-Ferva e Egjiptit tha se përkthimi i Kur’anit në gjuhë të shenjave për ata, ato qe nuk degjojnë është i lejuar.

Duke iu përgjigjur një pyetjeje nëse dikush mund ta përkthej Librin e Shenjtë, Kur’anin në gjuhë të shenjave, Dar al-Fatva tha se  nuk ka asnjë problem.

Sidoqoftë, sipas Dar al-Fatva  përkthimi duhet të jetë në përputhje me interpretimet  origjinale arabe dhe Kur'anore.

Gjuha  e shenjave është  gjuhë që përdorin modalitetin vizual-manual për të përcaktuar kuptimin.

Ato shprehen përmes artikulacioneve manuale në kombinim me elementë jo manual. Gjuhet  e shenjave janë gjuhë me të drejta të plota me gramatikën dhe leksikun e tyre.