Këshilli i Myftinise: Mbështetje për mbrojtjen e xhamisë në Jajce

Publikuar në Shta. 12, 2019, 11:38 p.m.

     

Këshilli Myftinise i Bashkësisë Islame në Bosnje dhe Hercegovinë ka dhënë mbështetjen e tij të plotë për përpjekjet e Drejtorisë se Vakufit dhe Mexhlisit ne Jajce për të mbrojtur të drejtat e pronës mbi Xhaminë Sulltan Sulejmanit  - Fethija në Jajce.

Këshilli i Myftinise  u bëri thirrje të gjitha palëve të përfshira në këtë çështje që të respektojnë të drejtat e pronësisë së Komunitetit Islam mbi këtë pronë dhe të përmbahen nga çdo veprim që mund të dëmtojë marrëdhëniet midis anëtarëve të bashkësive të ndryshme fetare.

Raporti mbi Aktivitetet e Organeve dhe Institucioneve të Bashkësisë Islame në Ramazan të këtij viti, i cili u diskutua në seancë, deklaroi se kishte një rritje të qartë të numrit të të rinjve që ishin përfshirë në aktivitete të shumta  gjatë Ramazanit.

Këshilli gjithashtu analizoi Raportin e Mësimdhënies ne Mektebe  për vitin 2018 dhe vuri në dukje se përkundër sfidave të shumta, veçanërisht  rritjes së numrit të fëmijëve, kishte një numër të qëndrueshëm të studentëve mësimdhënës  ne Mektebe.

Seanca miratoi ndryshimin e kurrikulave të Fakultetit të Shkencave Islame në Sarajevë, dhe miratoi ndryshimet në kurrikulën e arsimit fetar islam për shkollat ​​fillore dhe të mesme, raporton MINA.

Këshilli i Myftinise  gjithashtu shqyrtoi disa  propozime të Drejtorisë Vakufit  për evakuime të reja dhe transformimin e pasurive të vakufit, si dhe çështje në vazhdim, dhe më në fund miratoi propozimin për ribalancimin e buxhetit  për vitin 2019 dhe ia dërgoi atë Kuvendit të Bashkësisë Islame për miratim.Burimi : Vijesti.ba / FENA