Fondacioni i Kërkimeve Islamike i AQR-së dhe Enciklopedia Osmane e Indisë nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit për bashkëpunim

Publikuar në Korrik 26, 2019, 12:40 a.m.

Fondacioni Astan Kuds i Kërkimeve Islamike e Razavit dhe Qendra Indiane e Enciklopedisë Otomane kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për të zgjeruar bashkëpunimin kërkimor.

Memorandumi i Mirë u krijua për të formuar një bashkëpunim sistematik, kërkimor dhe shkencor midis dy instituteve kryesore kërkimore aziatike.

Marrëveshja u bë pas një vizite nga   Sejjid Mahmud Marvian Husseini në Qendrën e Enciklopedisë Otomane në Indi.

Shkëmbimi i temave prioritare të kërkimit dy herë në vit, duke mbajtur seminare akademike, duke përdorur aftësitë shkencore të të dy palëve, duke botuar libra me një logo të përbashkët dhe duke mbajtur kurse të përbashkëta kërkimore dhe trajnimi janë pikat kyçe të bashkëpunimit të nëshkruar në marrëveshje.

Fusha të tjera për bashkëpunim përfshijnë përcaktimin e hapësirave për bashkëpunimin bibliotekar të të dy palëve, duke u siguruar anëtarëve të njëri-tjetrit një mundësi kërkimi, duke futur dhe shkëmbyer dorëshkrime të lashta,  dhe duke bashkëpunuar për të bërë një edicion të përbashkët, si dhe botimin e një burimi të tillë.Burimi : Astan Qods Razavi