Ajetullah Sejjid Muhammed Hussaini Shahroudi ndrroi jetë

Publikuar në Korrik 18, 2019, 10:35 a.m.

Ajetullah Sejjid Muhammed Hussaini Shahroudi, djali  i Ajetullah  Sejjid  Mahmud Shahroudi  ndrroi jetë në moshën 94 veçare në Teheran, Iran.

Ajetullah Sejjid  Muhammed Husseini Shahroudi,  dijetar i shquar dha mësim në Seminarin e Kumit,  u lind në qytetin e shenjtë të Naxhafit al-Ashraf në vitin 1925.

Ajetullah  Shahroudi mësoi dhe studio në seminar nga babai i tij dhe i ndjeri Shejh Ali Al-Shahrbabak. Ai gjithashtu studio disa nga mësimet e tij paraprake sipas të ndjerit Shejh Shems el-Zanxhaani. Ai mësoi nga librat e seminareve të tilla si Al-Rasaa'il dhe Al-Makaasib nga babai i tij, dhe librin Kifaayat (Usul) nga fundi i Charms Ayatollah Uzma Agha Mirza Hashim dhe i ndjeri Ajetullah Shejh Abdul Husejn Rasht.

Në vitin 1941, në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeç, ai filloi të marrë pjesë Dars al-Kharixh (të nivelit të avancuar në studimet seminarit). Në këto studime ai përfitoi nga Ajetullah Sejjid Mahmud Shahroudi dhe babai i tij.     Që nga viti 1963, ai ka dhënë leksione në Seminarin Islamik të Kumit, Iran.Burimi : Ijtihad.net