Një milion palestinezë të arrestuar nga Izraeli që nga Nakba

Publikuar në Maj 29, 2019, 11:22 p.m.

Një milion palestinezë janë arrestuar nga forcat okupuese izraelite që nga

Nakba më 1948.

 

1967 – 800.000.

1987 – 337.000

1994  - 10.000

2015 -  97.000

2018 -  10.000Burimi : Middle East Monitor