Vijay Prashad

  • image

Padrejtësitë E Izraelit

Vrasjet që kanë kryer vrasësit me snajper të Izraelit të vënë në rreshta nëpër gardhe, vërshimi i bulldozëve mbi fshatrat e Shiritit ...