Joe Truzman

  • image

Bregun Perëndimor E Armatos Hezbollahu

Përpara se të zbulohej se Hezbollahu po armatoste Bregun Perëndimor, nuk ishte terësisht e qartë nëse grupet palestineze morën mbështetje nga jashtë. ...

Informacioni i Kontaktit

Twitter @joetruzman