Iqbal Jassat

Anëtar Ekzekutiv: Rrjeti i Rishikimit të Mediave. Analist, Komentator dhe Shkrimtar.

  • image
Informacioni i Kontaktit

Twitter @ijassat