Atilio A. Boron

  • image

Habermas Dhe Lufta E Ukrainës

Padyshim, filozofi më i madh politik i Evropës, Jürgen Habermas ka pasur gjithmonë vështirësi të kuptojë një fenomen kaq të rëndësishëm sociopolitik ...