Abdulaziz Sachedina

Abdulaziz Sachedina është profesor  në Katedrën e Studimeve Islame në Universitetin George Mason në Fairfax, Virginia. Ai ka shërbye si profesor për 33 vjet, duke filluar në vitin 1975. Ai çdo vit zhvillon kurse për Islamin Klasik, Islamin  në Kohën Moderne, Islami, Demokracia dhe të Drejtat e Njeriut, Bioetika Islame dhe Teologjia Muslimane. Ai ka lindur në Tanzani, por është me prejardhje nga India. Ai ka doktoruar në  Universitetin e  Torontos. Ka diplomuar edhe  nga Universiteti Musliman Aligarh në Indi dhe Universitetit Ferduwsi i Mashad-it  në Iran. Ai ishte një nga studentët e Dr. Ali Sheriatit në Iran.

Prof.Dr.   Abdulaziz Sachedina flet gjuhën hindu, urdu, frengjisht, persisht, arabisht, guxharati, anglisht, gjermanisht dhe turqisht.

Ai është ligjërues në Universitetin e Virxhinias, në Shtetet e Bashkuar.

 Ka shkruar shumë libra, disa prej të cilave janë:

 

The Just Ruler in Shi'ite Islam:

The Comprehensive Authority of the Jurist in Imamite Jurisprudence,

The Islamic Roots of Democratic Pluralism, 

The Islamic World: Past and Present etj. 

  • image