Njerëzimi ka nevojë për mësimet e Jezu Krishtit kundër shtypjes

  • Imam Khamenei viziton një familje të krishterë në prag të Krishtlindjes.
Publikuar në Dhj. 26, 2018, 2:26 a.m.

Irani nuk është Arabia Saudite. Irani ka një popullsi hebre dhe të krishterë, të cilët praktikojnë besimin e tyre lirisht dhe haptazi, pa persekutim.
Imam Khamenei viziton një familje të krishterë në prag të Krishtlindjes.

Jezu Krishti u pajis me fuqinë e kryerjes së mrekullive dhe mbajti një mesazh hyjnor për njerëzimin, i cili i shpëtoi nga errësira e politeizmit, ateizmit, injorancës dhe shtypjes dhe i udhëhoqi drejt drejtësisë, njohurisë dhe adhurimit të Zotit.