Valbona İsmaili

  • image

Kur’Ani Dhe Adoleshenca

Adoleshenca është një nga stinët më me vlerë, më e larmishme dhe më e ndërlikuar e jetës së njeriut. Periudha e adoleshencës ...

Mësime Nga Ashura

Rimëkëmbja e të Vërtetës Ekzistenciale të Njeriut Burimet themeltare të Islamit theksojnë në mënyrë të veçantë dinjitetin dhe madhështinë e shpirtit njerëzor. ...

Një Mësim Teistik

Si mund ta mohoni Allahun, ndërkohë që keni qenë të pajetë e Ai ju dha jetën?! Pastaj Ai do t’ju bëjë të ...

Ç’Është Falënderimi?

Nga ana leksikore, nocioni “falënderim” nënkupton imazhin e begatisë në mendje dhe manifestimin e tij përmes komunikimit dhe veprimit.[1] Të njëjtin nënkuptim ...

Besimi Si Çlirim Shpirtëror

Njeriu, për nga natyra është krijesë që karakterizohet nga veti dhe tipare të ndryshme, falë të cilave arrin të ketë një vend ...