Philip Giraldi

  • image

Po, Neocon-Ët Janë Rikthyer

Kuptimi i gjithë këtyre është se tani që palestinezët janë pozicionuar si palë humbëse dhe po shpërblehen izraelitët, se duhet të presim ...