Naxhi Ali

  • image

Me Europënapo Me Boshtinluftënxitës

Së fundmi jemi dëshmitarë të një sërë lëvizjeve diplomatike të qeverisë shqiptare, ku spikat rreshtimi i saj në krahë të një boshti ...