Nuk do të bëhen negociata në asnjë mënyrë me amerikanët cinikë

  • Me rasti e “Javës së Qeverisë”, Lideri i Revolucionit Islamik, Ajetullah Seid Ali Hamanei ka pranuar të takohet sot para dreke me Presidentin Hasan Ruhani të shoqëruar nga Këshilli i Ministrave.
Publikuar në Gus. 31, 2018, 5:47 a.m.

Me rasti e “Javës së Qeverisë”, Lideri i Revolucionit Islamik, Ajetullah Seid Ali Hamanei ka pranuartë takohet sot para drekeme Presidentin Hasan Ruhani të shoqëruar nga Këshilli i Ministrave.

Në kryetituj, Lideri i Revolucionit në fjalimin e tij është shprehur si më poshtë:

Duhet të punojmë fort dhe me cilësi në fushat e ekonomisë dhe përgjegjësësit që kanë pushtet në këtë çështje duhet të punojnë natë e ditë për të zgjidhur problemet.

Nuk ka asnjë problem në lidhje me çështje e negociatave me Evropën, megjithatë duhet të tregohemi të vëmendshëm në qasjen me një këndvështrim skeptik në lidhje me këtë çështje.

Ndërsa Evropa, duke marrë parasysh ato që thonë dhe ato që bëjnë zyrtarët iranianë duhet të dijë se çdo gjë do të bëjë do të gjejë përgjigje me qëndrimin e përshtatshëm nga vendi ynë.

Nuk do të bëhen në asnjë mënyrë negoaciata me amerikanët cinikë dhe të pasjellshëm.  Nëse ky është rezultati i negociatave që kemi bërë me politikanët e vjetër amerikanë që bëjnë sikur sillen në mënyrë të përshtatshme, çfarë ka për të folur me zyrtarët aktualë që janë të gatshëm të luftojnë kundër Iranit?

Ata dëshirojnë të bëjnë manovra në lidhje me çështjen e tërheqjes sonënë tryezën e negociatave, për këtë arsye ashtu siç e kam shprehur edhe më parë nuk do të ndërmarrim asnjë hap për të hyrë në negociata.

Ndihma e autoriteteve

Zyrtarët që punojnë në fusha të ndryshme me kryetarët e forcave duhet të ndihmojnë njëri-tjetrin dheveçanërisht duhet tëbashkëpunojnë me qeverinë që gjendet e gatshme në mes të fushës. Mendimet e ndryshme në mesin e udhëheqësve nuk duhet të pasqyrohen në media, kjo për arsye se një gjë e këtillë do të shkaktonte shqetësim në mesin e popullit.

Gjatë gjithë vititqë lamëështë hedhur firma për punë të mira në fushat e ekonomisë, energjisë, eksportit të naftës si dhezvogëlimit tëimportit, megithatë këto përsëri duhet të fitojë shpejtësi dhe t’i tregohen popullit me hollësi.

Politikat që zbatohentë ndërlidhura me ekonominëe rezistencës përveçse na kanë ndihmuar të jemi aftë përpara armikut, kanë përshpejtuar lëvizjen tonë drejt përparimit. Për këtë arsye ekonomia  e  rezistencës,  që përqëndrohet në prodhimin e mbartedhe rëndësinë e mbrojtjes së vendit tonë.Burimi : Mehr News Agency