Martohen 12 çifte libanezë në Xhaminë e Imam Rizait

Publikuar në Maj 16, 2018, 12:01 a.m.

Ceremonia e martesës së 12-të  çifteve libanezë u mbajt në Xhaminë e Imam Rizait.

Sipas Astan News, ceremonia e dasmës së 12 çifteve libaneze u mbajt në  Xhaminë e Imam Rizait, falë përpjekjeve të Menaxhmentit  të vizitorëve  të jo iranianë të Astan Quds Razavit.

Kjo ceremoni, e njohur si "Shoqëria e Xhennetit", e cila është një nga ceremonitë e posaçme për çiftet jo Iranianë, tha Huxhxhjjat al-Islam wa al-Muslimin Nezal al-Ka'abi  ligjërues nga Naxhafi.

Në këtë ceremoni, z. Al-Ka'abi foli për rëndësinë e martesës dhe të drejtave të bashkëshortëve.

Gjithashtu, Abbas Ghabishi, këndoi  disa ajete bga Kur’ani dhe poezi në admirimin e familjes së Pejgamberit, Muhammed (a.s.) .

Në fund të kësaj ceremonie, këshillat për martesën e këtyre çifteve të reja u lexuan nga Huxhxhat el-Islami el-Muslimin Nezal el-Ka'abi.Burimi : Astan Quds Razavi