Muslimanë nga Holanda vizitojnë Xhaminë e Shenjtë të Imam Rizait

Publikuar në Jan. 11, 2018, 11:34 p.m.

Duke gëzuar një koordinim të kryer nga çështjet ndërkombëtare të Astan Kuds Razavi, 35 aktivistë kulturorë muslimanë nga Holanda kërkuan të vizitojnë Xhaminë e Imam Rizait dhe vizituan Muzeun Qendror të Astan Kuds Razavi .

Grupi ishte njohur tashmë me qendrat kulturore të Republikës Islamike të Iranit nëpërmjet zyrës së Liderit Suprem. Ata publikuan letrën e Liderit të Lartë para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë në Hagë.

Për të shijuar suksesin e vizitës të Xhamisë së Imam Rezait dhe për të përcjellë kulturën, sjelljen dhe mësimet e Imamit, këtyre aktivistëve kulturorë u ofruan disa dhurata kulturore pasi kishin ngrënie në sallën e banketit në Xhamisë së Shenjtë të Imam Rizait.

Vlen të përmendet se qendra e Astan Kuds Razavi për çështjet kulturore është, sipas urdhrit të kujdestarit të organizatës, duke bërë lidhje të reja me qendrat kulturore në pesë kontinentet e botës.Burimi : Astan Quds News