Mësuesi finlandez e përqafon Islamin në Xhaminë e Shenjtë të Imam Rizait

Publikuar në Dhj. 29, 2017, 12:19 a.m.

Mësuesi finlandez i cili e zgjodhi emrin e ri Riza, pasi e përqafoi fenë Islame i përshkroi ndjenjat e tij si vijon:

"Kam pasur një njohuri të përgjithshëm mbi Islamin, jam shumë i vetëdijshëm për këtë. Zgjedhja e kësaj feje, megjithatë, pikëpamja ime për Islamin ndryshoi dhe tani ndjej se jam shumë më afër realitetit të jetës ".

Muslimani finlandez i konvertuar i paraqiti atraksionet e Islamit dhe arriti te qetësia e brendshme si arsyeja kryesore për përqafimine Islamit.
I riu që zgjodhi emrin Reza, emrin e tij të ri pas përqafimit të Islamit,  i përshkroi ndjenjat e tij si vijon: "Kam pasur një kuptim shumë të përgjithshëm mbi Islamin dhe nuk kisha shumë vetëdije për këtë. Zgjedhja e kësaj feje, megjithatë, pikëpamja ime për Islamin ndryshoi dhe tani ndjej se jam shumë më afër realitetit të jetës ".
Ai shtoi: "Unë jam  mësues dhe kam shumë nxënës nga fetë e ndryshme. Kjo shumëllojshmëri fetare në shkollë hapi rrugën për kuptimin tim të Islamit ".
Ndjenja e brendshme u prezantua nga Rizai si arsyeja kryesore për përzgjedhjen e tij. Ai vazhdoi duke thënë: "Nuk kisha ndjenjë të veçantë ndaj kësaj feje në fillim; kur u njoha mirë me urdhrat e saj, megjithatë, ndjesia ime e kuriozitetit më nxiti dhe prandaj më  bindi të përgjigjem pyetjeve të mia përmes studimit ".
Ky musliman i ri e pranoi Islamin si fe e plotësua dhe tha: "Kur e pashë Kur'anin për herë të parë, isha shumë i hutuar, fillova të njihem me konceptet e  tij. Unë tani jam shumë i qetë, paqësor dhe përpiqem të marr më shumë  njohuri, detaje rreth kësaj feje duke lexuar libra, studime, artikuj dhe duke u njohur me pikëpamjet e figurave të spikatura muslimane".
Duke vënë në dukje se Finlanda është një vend me emigrantë të shumtë, ku njerëzit mund të jetojnë me pikëpamjet dhe besimet e tyre personale, Rizai  shtoi:

"Nëse dikush dëshiron të bëhet musliman, unë do ta ndihmoj atë të zgjedhë rrugën e tij me vetëdije dhe të arrijë në qetësinë e brendshme në këtë kohë me plot probleme botërore ".Burimi : Astan Quds