Libri 'Fjalë të Zgjedhura ' shpërndahet në Evropë

Publikuar në Nën. 11, 2017, 6:34 a.m.

Një libër i titulluar "Fjalë të Zgjedhura " që përmban 100 artikuj mbi çështjet etike Kur'anore është shpërndarë në mesin e jo-muslimanëve në Evropë.

Shkruar në anglisht nga Huxhat ul -Islam Sabouri dhe redaktuar nga një grup studiuesish dhe ekspertësh në studimet islame, libri prezanton Kur'anin e shenjtë për lexuesit evropianë.

Ka një referencë në dy ose tri ajete të Kur'anit në secilin prej artikujve që diskutojnë çështje të përbashkëta etike midis feve.

Pasi u vlerësua nga predikuesit në nivel ndërkombëtar, libri u zgjodh për t'u shpërndarë midis të rinjve evropianë.

Temat e artikujve përfshijnë shpresën, besimin, lutjen, fuqinë e Zotit,  bekimet e Zotit, virtytet, shpëtimin, dashurinë, besimin në Zot, faljen, tregimet Kur'anore, mrekullinë, mirësinë, durimin e Hazret Zejbebes (a.s.) drejtësi, etj.

"I Dërguari i Mëshirës" është titulli i një libri tjetër nga i njëjti autor, i cili është një prezantim i imazhit të vërtetë të Islamit dhe Profetit të shenjtë për folësit e gjuhës angleze.

Tre kapitujt e librit diskutojnë çështje mbi historinë, etikën dhe përgjigjet ndaj pyetjeve fetare dhe dyshimeve të të rinjve në hapësirën kibernetike rreth Islamit.Burimi : IQNA